Lucrarea acestui departament se concentrează asupra fraţilor şi surorilor în vârstă. Ei sunt înaintaşii noştrii, cei care prin puterea Duhului Sfânt au dus credinţa până la noi. Experienţele lor şi maturitatea lor sunt o adevărată moştenire pentru generaţia tânără. Avem datoria să-i stimăm şi să le apreciem credincioşia alături de Domnul.

Dorim să dezvoltăm programe şi acţiuni specifice acestei vârste. Întâlnirile surorilor în vârstă sau a fraţilor în vârstă s-au dovedit a fi o sursă de bucurie şi de mângâiere.

Programele pe care fraţii şi surorile în vârstă le realizează arată ca nu există o piedică în a-L lăuda pe Domnul. Mici şi mari, tineri şi bătrâni, toţi împreună trebuie să fim gata pentru slujirea sfântă.