FacebooktwitterredditpinterestmailFacebooktwitterredditpinterestmail

CĂUTÂND CE POATE AM PIERDUT…PACEA LĂUNTRICĂ

 

PACEA. . . Pentru mulţi este doar un vis. Unii trăiesc în zone afectate de război, de ură etnică, de terorism sau de frământări politice. Altora le este greu să-şi păstreze pacea din cauza nedreptăţilor şi a fărădelegilor din jur ori din cauza unor vecini sau colegi care sunt puşi mereu pe ceartă. Nici familia nu mai este o oază de linişte, ci se transformă de multe ori într-un adevărat câmp de luptă. Cum stau lucrurile în cazul tău?

Mulţi oameni încearcă din răsputeri să-şi găsească pacea în religie, în meditaţie transcendentală sau în yoga. Alţii speră s-o găsească în mijlocul naturii şi de aceea îşi petrec vacanţele cutreierând munţii sau vizitând zone sălbatice. Însă, mai devreme sau mai târziu, aproape toţi aceştia îşi dau seama că pacea interioară dobândită este iluzorie şi efemeră.

Prin urmare, unde poţi găsi adevărata pace? Răspunsul este unul singur: la Dumnezeu, Creatorul nostru. El este „Dumnezeul care dă pace“ (Romani 15:33). Ce speranţă minunată, nu-i aşa? Biblia arată cum poţi găsi pace interioară în aceste timpuri tulburi. În Filipeni 4: 4-13 sunt câteva lucruri de mare preț pentru dobândirea liniștii sufletești.

În versetul 7 citim: „Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus“. Nu putem dobândi o astfel de pace prin meditaţie sau în urma eforturilor de a ne şlefui personalitatea. Dimpotrivă, această pace provine de la Dumnezeu şi este atât de puternică, încât „întrece orice pricepere“. Cu siguranţă, ea este mai puternică decât temerile, raţionamentele şi cunoştinţele noastre limitate. Poate că nu vedem nicio rezolvare la o anumită problemă. Dar pacea lui Dumnezeu ne va umple inima cu speranţa sigură că, într-o zi, absolut toate problemele vor dispărea.

Pentru unii, această perspectivă pare imposibilă, dar „la Dumnezeu toate sunt posibile“! (Marcu 10:27) Încrederea în Dumnezeu ne ajută să nu ne îngrijorăm peste măsură.

Aici se spune că pacea lui Dumnezeu ne va păzi inima şi mintea. La fel cum un soldat păzeşte un obiectiv militar, tot aşa pacea lui Dumnezeu ne păzeşte inima şi ţine la distanţă materialismul, îngrijorările inutile şi normele morale greşite.

De exemplu, mulţi oameni cred că, pentru a fi fericiţi şi în siguranţă, au nevoie de mulţi bani şi de multe bunuri materiale. Poate că îşi investesc o parte din economii cumpărând acţiuni la bursă. Se simt ei mai liniştiţi? De multe ori, nu. Probabil verifică zilnic preţul acţiunilor, întrebându-se îngrijoraţi ce ar fi mai bine să facă: să le păstreze, să le vândă sau să mai cumpere altele. Când valoarea acţiunilor scade, ei intră în panică. Bineînţeles, Biblia nu condamnă investiţiile financiare, dar oferă acest sfat înţelept: „Cine iubeşte argintul nu se satură niciodată de argint, și cine iubeşte bogăția multă, nu trage folos din ea. Şi aceasta este o deşertăciune! “ (Eclesiastul 5:10).

În Filipeni 4:7 se mai spune că pacea lui Dumnezeu ne păzeşte inima şi mintea „în Hristos Isus“. Ce legătură există între Domnul Isus şi pacea lui Dumnezeu? Domnul Isus are un rol esenţial în împlinirea scopului divin. Fiul lui Dumnezeu şi-a dat viaţa pentru ca noi să fim eliberaţi din păcat şi moarte (Ioan 3:16). Cunoaşterea acestui lucru contribuie foarte mult la pacea noastră interioară. În ce mod?

Când păcătuim, dar ne căim sincer şi cerem iertare în baza jertfei de răscumpărare a lui Hristos, Dumnezeu este dispus să ne ierte. Aceasta contribuie mult la pacea noastră lăuntrică (Faptele 3:19).

În Filipeni 4: 4,5 este scris: „Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! Iarăși zic: Bucuraţi-vă! Blândețea voastră să fie cunoscută de toţi oamenii! Domnul este aproape“. Când a scris aceste cuvinte, Pavel era întemniţat pe nedrept la Roma (Filipeni 1:13). În loc să se plângă de situaţia sa, Pavel şi-a încurajat fraţii de credinţă ‘să se bucure totdeauna în Domnul’. Bucuria lui Pavel nu depindea de împrejurările în care se afla, ci de prietenia cu Dumnezeu. Şi noi, indiferent de situaţie, ar trebui să învăţăm să-i slujim lui Dumnezeu cu bucurie. Cu cât îl vom cunoaşte mai bine pe Dumnezeu şi ne vom strădui să îndeplinim voinţa Sa, cu atât vom găsi mai multă bucurie în a-I sluji. La rândul său, Dumnezeu ne va da pace lăuntrică.

Când citim versetele 6 şi 7, înţelegem că putem dobândi pacea lui Dumnezeu prin rugăciune. Unii consideră rugăciunea doar o formă de meditare şi cred că orice fel de rugăciune le va aduce pace lăuntrică. Biblia însă arată că putem comunica realmente cu Dumnezeu. La fel cum un copil îi împărtăşeşte tatălui bucuriile şi grijile sale, tot aşa şi noi Îi putem vorbi lui Dumnezeu despre „orice lucru“. Cât de încurajator este să ştim că îi putem împărtăşi Tatălui nostru ceresc tot ce avem în minte şi în inimă!

Aşadar, şi tu poţi găsi pacea interioară! Dumnezeu le dă pace lăuntrică celor care se apropie de El şi care doresc să respecte sfaturile Sale. Dacă vei cerceta Cuvântul Său, Biblia, vei cunoaşte mai bine gândurile lui Dumnezeu. Poate că nu va fi uşor să ţii cont de sfaturile Sale. Dar, cu siguranţă, merită efortul, deoarece ‘Dumnezeul păcii va fi cu tine’! (Filipeni 4:9)