FacebooktwitterredditpinterestmailFacebooktwitterredditpinterestmail

CE CRED EU DESPRE DOMNUL ISUS…

Când s-a născut El, îngerii I-au anunțat nașterea. N-a învățat la celebrele universități ale vremii, dar a fost, fără îndoială, cel mai mare Învățător al tuturor timpurilor. Când a acceptat să moară, dușmanii au recunoscut spunând: “Cu adevărat acesta a fost Fiul lui Dumnezeu !”

-cred că în calitate de Dumnezeu s-a făcut om pentru mai bine de 33 de ani.
-cred că a avut doua naturi absolut egale: 100% om şi 100% Dumnezeu. Ceva ce sfidează matematica, dar e acceptat prin credință.
-cred că a fost singurul din toată istoria care nu a avut nici un păcat, dar a murit pentru păcatele omenirii.
-cred că a făcut cele mai mari minuni, a dat învățături alese şi a trăit o viață desăvârşită.
-cred că cine crede în El are făgăduința iertării păcatelor şi moştenirea vieții de apoi.
-cred că este SINGURUL MÂNTUITOR hotărât de Dumnezeu. Fără El nu este mântuire!
-cred că este Regele regilor şi Împăratul împăraților. Conducătorul cu cel mai mare număr de urmaşi.
-cred că este singurul care are toată autoritatea peste Biserică. Dincolo de papi, episcopi, patriarhi, preoți şi pastori….este EL.
-cred că are o Evanghelie dătătoare de viață și de speranță. Singura valabilă !
-cred că mai e puțin şi va reveni pe norii cerului ca să ne ducă acasă.

……cred mult mai mult decât atât,

Păstor Ioan Cocîrțeu