FacebooktwitterredditpinterestmailFacebooktwitterredditpinterestmail

CINE ESTE PREGĂTIT ?
”Iată că El vine pe nori…” Apoc. 1: 7

Acesta este un fapt incontestabil. Domnul va veni pe neașteptate, ca un hoț noaptea. De aceea, totul rezidă în a fi pregătiți pentru acea zi. Domnul ne îndeamnă mereu: ”Vegheați, fiți gata !” (Matei 24: 42, 44; 25: 10). Deci, întrebarea este arzătoare: Vom fi noi pregătiți pentru întâlnirea cu Domnul, când va veni ?

De la început, un lucru este clar: Nu se cere de la noi să atingem un grad de perfecțiune prin propriile noastre eforturi, ca să fim gata pentru răpire. Nu constă , de fapt, în voința și alergarea noastră, ci în îndurarea Domnului. Nu prin puterea noastră și perseverența noastră, nici prin efortul și lupta noastră se primește aceasta, ci prin predarea în întregime a vieții noastre în mâna Lui, ca să-și poată împlini lucrarea Sa în noi.

El vrea să ne dăruiască două lucruri de care avem nevoie ca să fim pregătiți pentru răpire: ”Mijlocul să vă fie încins, și făcliile aprinse. Și să fiți ca niște oameni, care așteaptă pe stăpânul lor…” (Luca 12: 35, 36 a).

Așadar, mai întâi se cere să avem mijlocul încins. Aceasta este imaginea: ”Gata pentru pornire.” La aceasta se cere ca inima să ne fie desprinsă de toate legăturile, sarcinile și lațurile cu care Diavolul poate să ne lege de lumea aceasta. Ar fi de amintit aici în primul rând iubirea de bani, legăturile cu Mamona. De aceea este scris cu atâta seriozitate: ”Vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani” (Luca 12: 15) și apoi ”Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona” (Matei 6: 24). Cine încă iubește lumea, în acela nu este iubirea Tatălui (1 Ioan 2: 15) și cu siguranță el nu va fi pregătit pentru venirea Domnului.

Altă legătură, adeseori nerecunoscută și tocmai de aceea atât de periculoasă, este trufia. Dumnezeu se opune trufașilor (1 Petru 5: 5) și de aceea, ei, în nici un caz, nu pot să fie prezenți la răpire. Dragostea de sine este o piedică ce atârnă greu în calea urmării Domnului Isus. Citim cuvintele Mântuitorului: ”Dacă vine cineva la Mine, și nu urăște…însăși viața sa, nu poate fi ucenicul Meu” (Luca 14: 26). Unde se arată iubirea de sine atât de clar, decât atunci când ești preocupat mereu să-ți impui voința și să fii apreciat de oameni ?

În afară de acestea, în legătura cu a doua venire, Domnul mai numește câteva pericole care ne amenință și anume, dezlănțuirea simțurilor, viața îmbelșugată și îmbuibarea, precum și sentimentul îngrijorării: ”Luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură, și cu îngrijorările vieții acesteia, și astfel ziua aceea că vină fără veste asupra voastră” (Luca 21: 34). Doar inimile dezlegate și eliberate sunt gata pentru întâlnirea cu Domnul.

În al doilea rând, în legătură cu pregătirea, este vorba și de lămpile aprinse. Acestea sunt inimile aprinse de focul dragostei lui Dumnezeu. Cine împlinește aceasta, cine își predă inima fără rezerve Domnului Isus, acela primește focul dragostei lui Dumnezeu. Acest foc îl vrea Domnul. La acest lucru s-a gândit când a spus: ”Eu am venit să arunc un foc pe pământ. Și ce vreau decât să fie aprins chiar acum !” (Luca 12: 49). Despre acest foc este vorba și pentru mine și pentru tine, ca să putem întâmpina cu făcliile aprinse pe Mirele ceresc.

Cine încă nu are în inimă sa acest foc al dragostei lui Dumnezeu (Rom. 5: 5), cui îi lipsește încă untdelemnul Duhului Sfânt, acela să meargă în grabă să și-l procure atât timp cât se mai găsește ! S-ar putea ca peste noapte să fie prea târziu (Matei 25: 10-12). Așa vorbește Domnul: ”Iată, Eu vin curând și răsplata Mea este cu Mine !”

Pastor Ioan Cocîrțeu