FacebooktwitterredditpinterestmailFacebooktwitterredditpinterestmail

Credinciosul și Evanghelia practică
Păstor: Ioan Cocîrțeu

Partea I : Puritatea dragostei creștine
Text biblic: Romani 12: 9 ,,Dragostea să fie fără prefăcătorie.”

Cel mai mare lucru în viața de credință este dragostea. 1 Corinteni 13:13;Romani 13: 8
Dragostea deci este împlinirea Legii. Romani 13:10; Matei 22:36-40
Dragostea este realitatea supremă. Punctul de start al experienței creștine este dragostea. Ioan 13:34 ; 1 Tesaloniceni 3:12
Suntem chemați să trăim vieți pline de dragoste. Suntem chemați să trăim într-o dragoste pură, reală, adâncă și dumnezeiască.
Dragostea creștină este lipsită de orice motivație egoistă. Dragostea creștină este lipsită de orice scopuri firești. Dragostea venită de la Dumnezeu pornește dintr-o inimă curată.

3 aspecte importante privitoare la puritatea dragostei creștine;

1. Minunata revelație a dragostei
a. În minunata revelație este vorba de un caracter al dragostei. 1 Ioan 4:8; 2 Corinteni 13:11.
De sentimentele bune în viață este responsabil Dumnezeu, iar pentru sentimentele rele este responsabil diavolul.
De unde vine dragostea?
Minunata revelație a dragostei vine de la Dumnezeu. Omul fără de Dumnezeu nu ar fi știut ce este dragostea. Dumnezeu a gândit dragostea și a definit limitele acestui sentiment. Dumnezeu a conceput manifestarea acestui sentiment și apoi Sa înnobilat pe Sine cu dragoste. Dragostea Lui a fost gândită și creată în El însuși. În dragoste, El ne-a făcut făpturi atât de minunate. Suntem produsul iubirii lui Dumnezeu. În dragoste, El s-a încărcat cu atitudini de milă și iertare. Exod 34:7.
Dumnezeu este 100% dragoste și 100% dreptate. Lucrul acesta este valabil doar la Dumnezeu.
b. În minunata revelație este și un exemplu al dragostei. Dumnezeu a demonstrat dragostea, prin faptul că l-a dat pe Unicul Fiu să moară pentru noi. Romani 5:8; 1 Ioan 4:9.
c. În minunata revelație este și un îndemn al dragostei. Ioan 13:34
Dumnezeu ne cere să iubim cum ne-a iubit El. 1Petru 1:22
Aplicație practică: Cât de des îi mulțumim lui Dumnezeu pentru manifestarea dragostei Lui față de noi?

2. Teribila posibilitate a denaturării dragostei
a.Teribila posibilitate constă în denaturarea dragostei. Dragostea trebuie aplicată așa cum trebuie și nu cum vrem noi.
Omul poate denatura dragostea. Ipocritul modelează dragostea după situații, după oameni și după timp. În realitate să lipsească dragostea din viață, iar în aparență să fie din belșug.
Unde nu este dragoste, nu este prezența lui Dumnezeu.1 Ioan 4:8; 1 Ioan 4: 20, 21 Dragostea înseamnă iertare și jertfă. 1 Petru 4:8; Ioan 15:13
b. Teribila posibilitate constă și în plafonarea dragostei. 1 Tesaloniceni 3:12
Aplicație practică: Am crescut în dragoste? Cum ne manifestăm dragostea creștină față de cei din jur?

3. Binecuvântata oportunitate
Dragostea creștină nu este o atitudine, ci o acțiune. 1 Corinteni 13: 4-7
a. Binecuvântata oportunitate este să trăim anumite lucruri exact așa cum ni le-a lăsat Dumnezeu. 1 Ioan 3:18
Iubirea biblică împlinește nevoile oamenilor. Arată-ti dragostea prin fapte. Luca 10: 25-37
Aplicație practică: Cât din dragostea noastră se manifestă prin fapte?
b. Binecuvântata oportunitate înseamnă să iubești și pe vrăjmași. Matei 5:38-48
Aplicație practică: Roagă-te lui Dumnezeu să poți iubi pe toți oamenii.
c. Binecuvântata oportunitate înseamnă să iubești ca o preocupare.
1 Corinteni 14: 1; 1 Corinteni 16:14
Dumnezeu ne-a chemat la o dragoste pură, reală și autentică. Să ne ajute Domnul să iubim cu o astfel de dragoste. Amin”

Sursa la care poate fi accesată predica completă: http://adm.infoo.tv/…/vineri-12-octombrie-2012-seara-15-dec…