FacebooktwitterredditpinterestmailFacebooktwitterredditpinterestmail

,,Credinciosul și Evanghelia practică”

Păstor Ioan Cocîrțeu.

Partea a VIII- a: Bucuriile nădejdii
Text biblic: Romani 5:1-5; Romani 12:12 a ,,Bucurați-vă în nădejde.”

Evanghelia pe care Domnul Isus ne-a dat-o nu este o Evanghelie pe care doar o propovăduim, ci este o Evanghelie pe care trebuie să o și trăim în fiecare zi.

Ce înseamnă bucuria în nădejde?
Bucuria pentru lucrurile pe care nu le ai, dar pe care crezi că le vei avea.
Nu doar să speri, dar deja să te bucuri în prezent de ce va fi in viitor. Noi putem să avem o asemenea bucurie pentru că Dumnezeul nostru este Dumnezeul nădejdii. Domnul Isus este nădejdea noastră și aduce cu Sine lucruri care ne dau nădejde. Romani 15: 13; 1 Timotei 1: 1

Trei dimensiuni ale bucuriei care însumate ne dau bucuria deplină în nădejde:

1. Bucuria de a fi fost mântuit în trecut. Romani 5:1,2
Bucuria viitoare este legată de o bucurie a trecutului pe care am experimentat-o toți cei care am fost mântuiți de Domnul Isus. Un om neîmpăcat cu Dumnezeu nu poate avea viitor și perspectivă.
a. Bucuria de a fi fost mântuit în trecut asigură nădejdea că vom avea parte de slavă. Romani 5:2. Slava Lui este și slava ta!
Suntem învăluiți în slava lui Dumnezeu. Ioan 17: 22; 2 Corinteni 3:18
b. Bucuria de a fi fost mântuit în trecut asigură și nădejdea că vom fi desăvârșiți Romani 5:3, 4
Încercările au un scop, iar prin ele Dumnezeu ne desăvârșește. Iacov 1:2-4
Să ne bucurăm că suferințele ne desăvârșesc.
c. Bucuria de a fi fost mântuit în trecut asigură și nădejdea că vom fi răsplătiți. Romani 5:5
Să nu îngăduim celui rău să ne fure speranța că vom fi răsplătiți (Maleahi 3:14), ci să credem că nădejdea pe care o avem nu înșeală.

2. Bucuria de a fi sfințit în prezent. Romani 8: 23-25
Fără bucuria prezentului nu ar putea să existe o bucurie în nădejde. Bucuria prezentului este o bucurie aducătoare de speranță.
a. Avem speranța prin ce s-a început în noi. Romani 8:23
Sfințirea este un proces în care mântuitul este așezat ca să fie desăvârșit și să fie tot mai mult asemenea Domnului Isus.
Rodul pe care Duhul Sfânt a lui Dumnezeu la produs deja în noi, în prezent, ne dă nădejdea că într-o zi vom fi ca și Hristos.
Să te bucuri că Dumnezeu a demarat procesul sfințirii în viața noastră. Primele roade dau speranța unui rod bogat.
b. Să ai speranța prin ce se continuă în viața noastră. Filipeni 1:6
Dumnezeu nu își abandonează lucrarea de sfințire în viața noastră atâta timp cât noi vrem să ne sfințim. Nădejdea că Duhul Sfânt ce a început în viața noastră va duce la bun sfârșit.
c. Avem speranța prin ceea ce va fi. În Ziua aceea vom fi ca El.
Să ne bucurăm de ceea ce este în stare să facă Dumnezeu cu noi.

3. Bucuria de a fi glorificat în viitor. 1 Ioan 3:2, 3
a. Bucuria că vei ajunge cu El în slavă – este bucuria de a fi glorificat în viitor. Coloseni 1:27
b. Bucuria de a fi glorificat în viitor prin nădejdea în promisiune. Ioan 14:2
c. Bucuria de a fi glorificat în viitor și prin nădejdea în revenirea Lui. Filipeni 3: 20, 21

Sursa la care poate fii accesată predica:
http://adm.infoo.tv/…/vineri-30-noiembrie-2012-seara-15-dec…