FacebooktwitterredditpinterestmailFacebooktwitterredditpinterestmail

Credinciosul și Evanghelia practică

Păstor: Ioan Cocîrțeu

Partea a III a : Porunca dragostei creștine

Text biblic: 1 Ioan 4: 7-12; Romani 12: 10 ,,Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească.”
Trăirea  în  dragoste  este formulată  în  Scriptură ca o poruncă. Sentimentul acesta nobil dintre copiii lui Dumnezeu este normă. Îndemnul acesta din v.10 aduce în atenție o obligație în relația cu alți frați. Trebuie să avem bucurie în viața noastră  deoarece  prin  ajutorul  Duhului Sfânt  această  poruncă  poate fi împlinită.

1. Dragostea este o poruncă nouă. 
a. Noutatea acestei porunci este dată de standardul la care a  adus-o Domnul Isus. Domnul Isus ne-a chemat la o dragoste care se sacrifică și acționează  în folosul semenului. Credinciosul este chemat să manifeste același fel de sacrificiu ca al Domnului Isus. Ioan 15:12, 13
Ești gata să te sacrifici pentru fratele /sora ta chiar cu prețul vieții?
Aplicație practică: Acte de sacrificiu/dăruire față de frați.
          b. Dragostea  la  care  ne-a chemat Domnul este o dragoste produsă de Duhul Sfânt. Evreii  de  pe  vremea  lui Moise  nu aveau Modelul, dar nu aveau nici Duhul Sfânt. Domnul Isus a lăsat în noi  Duhul Sfânt care rodește  dragostea în noi.
Aplicație practică: Trebuie să ne rugăm Duhului Sfânt să lucreze dragoste în noi.

2.Dragostea este și o poruncă profundă.
       a. Trăirea  dragostei dintre noi  dă  la o parte condamnarea  de  sine în propria noastră  viață.  Dragostea  frățească  dă un sentiment de  siguranță  în  viața aceluia care o practică. 1 Ioan 4:13-16
De  ce  practicăm  dragostea?
– Practicăm  dragostea  din cauza  că  Dumnezeu care  locuiește  în  noi  este  esența dragostei.
– Practicăm  dragostea  pentru  că  vrem  să  imităm  exemplul  iubirii  lui Dumnezeu  fața de noi.
– Practicâm  dragostea  pentru  că  ea este  miezul  mărturiei  creștine.
       b. Dragostea  asigură  încredere  în  fața  judecății. Credincioșii  iubesc  pentru  că au scăpat de  judecată. Să  scapi  de  judecată  în  virtutea  dragostei față de frati. 1 Ioan 4:17-21

3.Dragostea este și o poruncă desăvârșită pentru că produce desăvârșire în cei ce o aplică.
       a. Dragostea  este  desăvârșită  datorită  Celui  care a dat-o.
       b. Dragostea  este  desăvârșită  și  datorită  celor care o aplică. 1 Ioan 4:17

4. Dragostea este și o poruncă acuzatoare.
       a. Lipsa  dragostei demonstrează moarte spirituală. 1 Ioan 3: 14; 1 Ioan 4:8
A te întoarce la  Dumnezeu  înseamnă  să  iubești  pentru că ai cunoscut pe Dumnezeu.
       b. Lipsa  dragostei  determină  pierderea  veșniciei. 1 Ioan 3:15
Dumnezeu a pus la dispoziția noastră toate resursele Sale ca să trăim  în dragoste și să ne ridicăm la nivelul cerut de El. Amin.”

Sursa la care poate fi accesată predica completă: http://adm.infoo.tv/…/vineri-26-octombrie-2012-seara-15-dec…