FacebooktwitterredditpinterestmailFacebooktwitterredditpinterestmail
,,Credinciosul și Evanghelia practică”
Păstor Ioan Cocîrțeu.
 
Partea a VI a : Rîvna omului lăuntric
 
Text biblic: Faptele Apostolilor 18: 23-28; Romani 12:11 b ,,Fiți plini de rîvnă cu duhul.”
 
,,Fără îndoială sârguința este strâns legată de Evanghelia practică. Rîvna este esențială și indispensabilă când vrei să trăiești ceea ce crezi.
Expresia originală din Romani 12:11 b mai apare o singură dată în Scriptură (în cazul lui Apolo) și înseamnă ,,fiți înflăcărați sau ardeți în duh.” Apolo era plin de rîvnă cu duhul.
Rîvna pentru El trebuie să fie profundă. Rîvna aceea care nu poate fi înăbușită de ceea ce este în exterior. Domnul vrea sa ne aducă la pasiunea care în mod constant aduce roadă pentru El.
Cum ajungi să ai pasiunea lăuntrică care să te stăpânească în fiecare zi din viața de credință?
O anumită pasiune este în gena noastră umană. Rîvna firească se traduce prin aspirație și pretenție care de multe ori se materializează în ambiție. Nu ceva de la mine, ci ceva pus de Dumnezeu în mine pentru a face lucrarea Lui.
Pasiunea dumnezeiască este utilă în tot ce înseamnă lucrarea lui Dumnezeu. Rîvna spirituală se traduce printr-o pasiune pentru ceea ce îi place Lui.
 
Cum dobândim o rîvnă profundă pentru El?
 
1. Dobândirea rîvnei
a. Rîvna aceasta o dobândim prin înnoirea Duhului Sfânt realizată în viața noastră.
Dumnezeu ia pasiunea noastră carnală, o așează în atelierul Lui și acolo o prelucrează ca să se potrivească lucrării Lui. 2 Petru 1:3-8; Tit 2:14
Opusul rîvnei este lenea. Trebuie să ne fie inima îndreptată spre lucrarea lui Dumnezeu.
Spre ce bate inima ta? Spre lucrurile produse de Duhul Sfant sau spre lucrurile cărnii?
b. Rîvna dumnezeiască se dobândește și prin stăruința în rugăciune.
Lucrurile lui Dumnezeu ți le însușești doar cu metodele lui Dumnezeu. Să ne rugăm pentru înflăcărarea rîvnei. Habacuc 3:2
c. Rîvna se dovedește și prin exemplul altor credincioși. 2 Corinteni 9:2; 2 Corinteni 8:7, 8
Lăsăm în urmă un model de rîvnă sau de lenevie pentru cei din jur? Lăsăm în urmă un model de implicare sau de nepăsare pentru lucrarea Domnului?
 
2.Manifestarea rîvnei
a. Rîvna omului lăuntric se manifestă în îndrăzneala de a propovădui Cuvântul. De exemplu, Apolo avea rîvnă pentru Cuvânt.
Pasiunea de a citi, memora, trăi Cuvântul și apoi pasiunea de a împărtăși și altora. Lipsa sârguinței de a propovădui Cuvântul lasă biserici goale.
b. Rîvna cu duhul se manifestă și în înțelepciunea de a ști cum să slujești. Rîvna cu duhul vine împletită cu înțelepciune și niciodată nu este lipsită de discernământ. Rîvna cu duhul este naturală.
c. Plinătatea rîvnei cu duhul se manifestă și prin înflăcărarea de a face fapte bune. Să fim un popor plin de rîvnă pentru fapte bune și să facem fapte bune în fiecare zi.
 
3. Rezultatele rîvnei
a. Rîvna se poate solda cu pericolul dezamăgirii. Evrei 6: 10
b. Rîvna se soldează și cu posibilitatea implicării.
c. Reușita realizării. Unu lângă altul în rîvnă înseamnă minuni împreună cu Dumnezeu.
 
Sursa la care poate fi accesata predica completa: http://adm.infoo.tv/…/vineri-16-noiembrie-2012-seara-15-dec…