FacebooktwitterredditpinterestmailFacebooktwitterredditpinterestmail

,,Credinciosul și Evanghelia practică”
Păstor Ioan Cocîrțeu.

Partea a XI- a: Strigătul după ajutor al Bisericii

Text biblic: Faptele Apostolilor 4:32-37; Romani 12:13 a. ,,Ajutați pe sfinți, când sunt în nevoie.”

Când privim în Noul Testament înțelegem că niciodată Biserica nu a fost lipsită de nevoi. Chiar și în prezența nevoilor, niciodată, Biserica Lui nu a fost distrusă. Biserica a rămas în picioare, pentru că în toate timpurile au fost sfinți care au înțeles că trebuie să ajute alți sfinți.
Chemarea noastră internă: sfinți pentru sfinți pentru ca Biserica Lui să aibă vigoare. Strigătul după ajutor este un strigăt al Bisericii pentru Biserică. În textul original expresia ,,ajutați pe sfinți, când sunt în nevoie” are conotația de a împărtăși nevoile sfinților.

1. Dimensiunea ajutorului
a. ajutorul intern dovedește apartenența familială pe care o avem.
Creștinii descriși in Faptele Apostolilor erau toți o inimă și un suflet. Ei erau așa pentru că erau o familie. Faptele Apostolilor 4:32
Când ne-am întors la Dumnezeu, Duhul Sfânt ne-a așezat în familia binecuvântată a Domnului Isus. Împlinirea nevoilor Bisericii de către Biserică este un lucru poruncit de Dumnezeu.
b. dimensiunea ajutorului trebuie înțeleasă și ca fiind dovada sensibilității frățești.
Avem datoria să dezvoltăm în noi sensibilitate duhovnicească, să avem o inimă caldă față de frați și să împlinim nevoile fraților.
1 Corinteni 12:13; 1 Corinteni 12:20-27
c. dimensiunea ajutorului înseamnă și dovada împlinirii poruncii. Romani 15:27; Galateni 6:2
Prin faptul că ne ajutăm demonstrăm că trăim Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos. A ajuta pe sfinți când sunt în nevoie este o poruncă.

2. Destinatarii ajutorului
a. ajutorul este îndreptat spre sfinți. Atât din partea sfinților care ajută cât și din partea sfinților care sunt ajutați e nevoie de multă responsabilitate. Sfântul strigă după ajutor ca sfânt și apoi dă ajutor ca sfânt. Apostolul Pavel consideră că sfinți sunt și cei care au nevoie de ajutor și cei care oferă ajutor.
Atunci când ajutăm trebuie să înțelegem că dăm ajutor unei lucrări sfinte. Romani 15:25-27
b. sfinții văd oportunitățile lucrării. Sfinții sunt și cei care văd ce trebuie făcut. Sfinții iau decizii în dialog cu Dumnezeu.
c. destinatarii ajutorului sunt și sfinții care experimentează adeseori
epuizarea resurselor. Sfinții cer de la Domnul și cer de la alți sfinți.

3. Direcția ajutorului
Direcția clară a ajutorului este nevoia. În Noul Testament nevoia dicta ajutorul. În Noul Testament sunt prezentate:
a. nevoile materiale. Romani 15:26, 27
Biserica Lui nu va putea satisface niciodată toate nevoile sfinților.
b. ajutorarea misionară. Filipeni 4:14 – 18
c. ajutorarea edilitară.

Ce nevoi simți în ceea ce îi privește pe sfinți?
Să ne contureze Dumnezeu nevoi clare și apoi să cerem putere de la El ca să putem împlini acele nevoi. Există un principiu nescris: cei ajutați trebuie să ajute.”

Sursa la care poate fi accesată predica:
http://adm.infoo.tv/…/vineri-25-ianuarie-2013-seara-15-dec-…