FacebooktwitterredditpinterestmailFacebooktwitterredditpinterestmail

EDITORIAL – DARURILE SPIRITUALE

Darul de a fi evanghelist
“…pe alţii, evanghelişti…”

Termenul grecesc pentru evanghelist înseamnă “cel ce anunţă veşti bune”. Evanghelistul este mesagerul special al veştii bune că “Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine”. Mesajul evanghelistului se centrează aproape în mod necesar în “conţinutul” Evangheliei. Evanghelistul este în primul rând un “mesager”; este un aducător de veşti bune. În mod incidental, el poate să dea şi învăţătură prin mesajul său sau poate să facă lucrul unui păstor, dar esenţa mesajului său trebuie să se focalizeze asupra morţii, îngropării şi învierii lui Hristos, a revenirii Lui şi asupra imperativului pocăinţei şi credinţei pentru fiecare om de pretutindeni.
De- a lungul istoriei, Biserica a pierdut multe binecuvântări pentru că în multe cazuri n- a recunoscut şi n- a acordat valoare darului de evanghelist. În ciuda acestui fapt, Dumnezeu a ridicat evanghelişti aproape în fiecare generaţie.
Adevărata evanghelizare vorbeşte intelectului şi poate să producă emoţie sau nu, dar rolul ei principal este să se adreseze voinţei.
Evanghelizarea nu este limitată numai la cei care şi- au dedicat viaţa întreagă acestei chemări. Darul evanghelizării este dat multor laici. În Biblie, Filip este singurul care a fost numit evanghelist, şi el era un diacon. Într- un anumit sens, orice credincios este chemat să facă evanghelizare, deşi poate n- a fost chemat la lucrarea de evanghelist.
Evangheliştii nu pot convinge pe cineva de păcat, neprihănire şi judecată; aceasta este lucrarea Duhului Sfânt. Evanghelistul poate invita oamenii să- L accepte pe Hristos şi- i poate sfătui, dar lucrarea propriu- zisă este făcută de Duhul Sfânt pe măsură ce El lucrează la minţile, inimile şi voinţa celor nemântuiţi. Nouă ni se cere să ne îngrijim de cele posibile şi să ne încredem în Dumnezeu pentru cele imposibile.
Toţi credincioşii sunt chemaţi să se angajeze în lucrarea de evanghelizare. Avem o poruncă a Domnului Isus, care este dată tuturor celor ce sunt ai Lui: “Duceţi- vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându- i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi- i să păzească tot ce v- am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârşitul veacului. Amin.” (Matei 28: 19, 20)
Pastor Ioan Cocîrţeu