FacebooktwitterredditpinterestmailFacebooktwitterredditpinterestmail
,,Redescoperind familia biblică”
Păstor Ioan Cocîrțeu
 
Partea a IV-a: ,,Descrierea lui Dumnezeu pentru o mamă bună ”
 
Text biblic : Proverbe 31:10-31
 
Femeia credincioasă este coloana vertebrală a casei și a Bisericii lui Hristos.

Descrierea mamei bune constă în:

1. Statutul ei. Proverbe 31:10-12

Statutul mamei este dat de Dumnezeu în Scriptură.
a. Valoarea mamei constă în caracterul ei integru. Proverbe 18:22
b. Perfecțiunea ei – femeia cinstită este vrednică de încredere și este un ajutor potrivit celor din casă, iar aceștia se pot încrede în ea. Proverbe 19:14
c. Planul ei – femeia evlavioasă este un câștig pentru soț și copiii ei. Ea îngrijește de cei din casa ei. Proverbe 12:4
 
2. Sacrificiul ei. Proverbe 31:13-18
a. Ea își oferă talentele ei familiei. O mama înteprinzătoare care are o viziune largă din partea lui Dumnezeu. Ea este și harnică în beneficiul familiei.
b. Ea își oferă și timpul ei. Ea își face timp pentru toate detaliile casei. Ea se ocupă de nevoile soțului și copiilor și nu își lasă de izbeliște familia. Proverbe 31:18
c. O mama bună se sacrifică pentru ceilalți membri ai familiei.
 
3. Serviciul ei. Proverbe 31:19-25
a. Femeia harnică muncește mult, dar trebuie să implice în munca ei și pe ceilalți membri ai familiei.
b. Femeia evlavioasă iubește pe cel lipsit și îl ajută. Proverbe 31:20
 
4. Vorbirea înțeleaptă a ei. Proverbe 31:26
Mama bună vorbește cu blândețe, cu folos și oferă sfaturi înțelepte copiilor și consiliere soțului. Proverbe 25:11
 

5. Altruismul ei.

Ea veghează asupra celorlalți membri ai familiei. Mama bună face tot ceea ce trebuie făcut și veghează ca nevoile casei să fie împlinite.

Femeia înțeleaptă își zidește casa, dar femeia nechibzuită distruge tot ce i-a fost dat.
 
6. Satisfacția ei. Proverbe 31:28-29
Soțul și copii ei o apreciază în mod public pentru faptul că s-a investit în viețile lor. Efeseni 5:25-26
 
7. Secretul ei. Proverbe 31:30-31
Mama bună face tot ce face cu dragoste și nu cu scopul de a fi lăudată.
Ea este devotată Domnului și acționează cu dragoste pentru cei din casa ei.
 

Sursa la care poate fi accesată predica: http://adm.infoo.tv/vod/vineri-10102014-seara-10-oct-2014