FacebooktwitterredditpinterestmailFacebooktwitterredditpinterestmail

O DRAGOSTE NEPIERITOARE

Dragostea nu va pieri niciodată
1 Cor. 13:8

Dumnezeu te iubește pur și simplu pentru că a ales să te iubească. Te iubește atunci când nu te simți vrednic de iubit. Te iubește atunci când nimeni nu te iubește. Alții s-ar putea să te abandoneze, să se despartă de tine și să te ignore. Dar Dumnezeu te va iubi. Întotdeauna. Indiferent de circumstanțe.

Verbul pe care îl folosește Pavel pentru “a pieri” este folosit într-un alt context pentru a descrie moartea unei flori care cade la pământ, se ofilește și apoi putrezește. Prin aceasta se transmite ideea morții și a nimicirii. Dragostea lui Dumnezeu, spune apostolul, nu va cădea niciodată la pământ, nu se va ofili, nu se va distruge. Prin natura ei, dragostea Lui este permanentă. Nu va fi niciodată nimicită.

Guvernele vor cădea, dar dragostea lui Dumnezeu va dăinui. Domniile sunt vremelnice, dar dragostea este veșnică. Banii tăi se vor termina, dar dragostea Lui nu se va termina niciodată.

Cum poate avea Dumnezeu o dragoste ca aceasta? Nimeni nu are o dragoste nepieritoare. Niciun om nu poate iubi într-un mod desăvârșit. Niciun om nu poate. Dar Dumnezeu nu este om. Spre deosebire de dragostea noastră, dragostea Lui este nepieritoare. Dragostea Lui este incomensurabil diferită de a noastră.

Dragostea noastră este condiționată de destinatarul ei. Dacă prin fața noastră s-ar perinda o mie de oameni, nu am avea aceleași sentimente față de fiecare dintre ei. Dragostea noastră va fi influențată de aspectul fizic și de personalitatea fiecăruia. Chiar și atunci când găsim câteva persoane pe care le plăcem, sentimentele noastre vor fluctua. Felul în care se vor comporta față de noi va influența modul în care îi iubim. Dragostea noastră va fi influențată de destinatarul ei.

Nu același lucru se poate spune însă despre dragostea lui Dumnezeu. Noi nu putem fi un modulator termostatic pentru dragostea Lui. Dragostea lui Dumnezeu este născută din El, nu din ceea ce găsește în noi. Dragostea Lui este necauzată și spontană. Ne iubește El oare datorită bunătății noastre? Datorită blândeții noastre? Datorită credincioșiei noastre? Nu, ci El ne iubește datorită bunătății, blândeții și credincioșiei Lui. Ioan spune în felul următor: „Și dragostea stă nu în faptul că noi L-am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi” (1 Ioan 4:10).

Nu ești îmbărbătat de gândul acesta? Dragostea lui Dumnezeu nu atârnă de dragostea ta. Abundența dragostei tale nu amplifică dragostea Lui, iar lipsa ta de dragoste nu diminuează dragostea Lui. Bunătatea ta nu intensifică dragostea Lui, dar nici slăbiciunea ta nu o micșorează. Cuvintele pe care Moise le-a adresat poporului Israel sunt de fapt cuvintele pe care Dumnezeu ni le spune nouă:
„Nu doar pentru că întreceți la număr pe toate celelalte popoare S-a alipit Domnul de voi și v-a ales, căci voi sunteți cel mai mic dintre toate popoarele. Ci, pentru că Domnul vă iubește…” (Deut. 7:7,8).

Pastor Ioan Cocirteu