FacebooktwitterredditpinterestmailFacebooktwitterredditpinterestmail

FRUMUSEŢEA CREAŢIEI LUI DUMNEZEU

Suntem uimţi de frumuseţea creaţiei lui Dumnezeu, mai ales atunci când o putem admira fiind în mijlocul ei. Câmpiile parcă zburdă de bucurie că sunt creaţia perfectă a Aceluia care este desăvârşit. Munţii străjuiesc râul şi ramul aşa încât nimic nu- i poate schimba din misiunea lor. Ploaia răcoreşte atmosfera într-una din cele mai frumoase binecuvântări pe care Dumnezeu a hotărât să le dea creaţiei Sale. Soarele încălzeşte până şi cele mai friguroase unghere. Totul strigă într-un frumos imn de adorare: „Ce mare eşti, ce mare eşti !”
Oamenii, de orice fel, trebuie să se înscrie în acest marş de proslăvire a Celui care merită toată lauda, toată cinstea şi toată închinarea noastră. Nimănui nu-i este permis să se excludă de la ceea ce poate însemna binecuvântata noastră consumare pentru gloria lui Dumnezeu. Cu siguranţă, nu este vorba de obligaţia aceea obositoare, ci despre încântătoarea responsabilitate pe care o avem în calitate de coroană a creaţiei Sale. Din dragoste de Dumnezeu Îl lăudăm şi Îi apreciem lucrarea.
În faţa acestei realităţi pot fi făcute câteva declaraţii:

Dumnezeu a făcut o creaţie desăvârşită
Tot ce face Dumnezeu este perfect şi desăvârşit. Absolut nimic nu necesită vreo schimbare în bine, pentru că un bine mai înalt de atât nu poate fi imaginat. Omul trebuie doar să recunoască ce minunat este Creatorul.

Omul este culmea înţelepciunii divine
Aşa trebuie să ne vedem. Nu cu mândrie, ci cu discernământul şi mulţumirea pe care Dumnezeu a pus-o în genele noastre. Dumnezeu Şi-a manifestat în om atributele Sale divine, aşa încât putem mărturisi ceea ce Biblia spune: „Suntem făcuţi după chipul şi asemănarea Lui.”

Sfârşitul istoriei se va termina cu o cântare universală
Mai e puţin, foarte puţin şi cerul împreună cu pământul se vor uni în cântare de laudă ca să recunoască măreţia Aceluia care este Dumnezeu peste tot Universul. Atunci orice limbă va recunoaşte, spre slava lui Dumnezeu că Isus Hristos este Domnul !
Toate acestea ne determină să-L recunoaştem cât de repede şi cât de bine cu putinţă pe Cel ce este singurul Dumnezeu adevărat. Făcând lucrul acesta încă de pe-acum câştigăm timp în ce priveşte achitarea de responsabilitatea ce ne revine şi ne pregătim pentru ceea ce vom face o veşnicie întreagă: Laudă, laudă şi iar laudă pentru Dumnezeu !

Pastor Ioan Cocîrţeu