FacebooktwitterredditpinterestmailFacebooktwitterredditpinterestmail

ÎNDELUNGA RĂBDARE A LUI DUMNEZEU

Îndelunga răbdare este o dimensiune a dragostei lui Dumnezeu. Menționez doar câteva texte biblice în care este afirmată această trăsătură a ființei lui Dumnezeu: Psalmul 86:15; Romani 2:4; 9:22; 1 Petru 3:20 și 2 Petru 3:15. În toate aceste versete este înfățișat un Dumnezeu care se abține pentru multă vreme de la a judeca și continuă să ofere mântuirea și harul.

Îndelunga răbdare a lui Dumnezeu a fost evidentă în special în cazul poporului Israel; aici a avut loc, bineînțeles, o revărsare a credincioșiei Lui față de Israel. Poporul s-a răzvrătit în repetate rânduri împotriva lui Dumnezeu, dorind să se întoarcă în Egipt, respingând calitatea de conducător a lui Moise, înălțând idoli pentru a li se închina, căzând în practicile popoarelor din jurul lor și stabilind legături prin căsătorie cu acestea. Probabil că au existat momente în care Domnul era înclinat să-Și abandoneze poporul. O distrugere catastrofică a lui Israel ar fi fost cea mai potrivită, cu toate acestea Domnul nu i-a nimicit.

Însă răbdarea lui Dumnezeu nu se limita la lucrarea Lui cu Israel. Petru sugerează chiar (1 Petru 3:20) că potopul a fost întârziat suficient cât să le asigure o șansă celor care în cele din urmă au fost nimiciți. Vorbind despre ziua judecății care va veni, Petru sugerează de asemenea că cea de-a doua venire nu are loc din pricina zăbovirii lui Dumnezeu, ci pentru că El nu dorește „ca vreunul să piară, ci toți să vină la pocăință” (2 Petru 3:9).

Cu o anumită ocazie Petru a venit la Domnul Isus și L-a întrebat de câte ori trebuie să îl ierte pe un frate care a păcătuit împotriva lui: de șapte ori ? Replica dată de Domnul, care a fost interpretată drept fie de „77 de ori” fie de „490 de ori”, arată natura persistentă, neprecupețită a dragostei care trebuie să îl caracterizeze pe cel ce îl urmează pe Hristos. Domnul Isus însuși a dat dovadă de o asemenea dragoste plină de răbdare în cazul lui Petru. Când a fost avertizat de Mântuitorul că avea să se lepede de Domnul lui, Petru a protestat puternic. Chiar dacă toți ceilalți aveau să se lepede de Hristos, Petru nu avea să o facă niciodată. Isus l-a avertizat că avea să se lepede nu o dată, ci de trei ori, o profeție care a ajuns să se împlinească în curând. Petru a ieșit afară și a plâns cu amar după ce a negat până și faptul că L-a cunoscut pe Domnul. Însă Isus l-a iertat și de data aceasta, așa cum a procedat și cu alte prilejuri.

Credincioșia și răbdarea lui Dumnezeu s-au manifestat de asemenea și prin faptul că El nu S-a lepădat de alți credincioși care păcătuiseră și greșiseră față de El: Moise, David, Solomon și mulți alții.

Ținta noastră trebuie să fie aceasta: Inspirați fiind de caracterul lui Dumnezeu să fim asemenea Domnului Isus. Răbdarea este o componentă a asemănării cu Hristos. Pavel ne învață că trebuie să fim „întăriți cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare și îndelungă răbdare, cu bucurie” (Col. 1:11). Răbdarea în viețile noastre izvorăște din puterea lui Dumnezeu, sprijinindu-se pe bunăvoința noastră de a o învăța.

Pastor Ioan Cocîrțeu