FacebooktwitterredditpinterestmailFacebooktwitterredditpinterestmail

Cineva a scris: “Dacă Isus ar veni în casa ta să petreacă o zi sau două, oare ai ieşi imediat în întâmpinarea Sa sau L-ai ţine la uşă, până îţi schimbi îmbrăcămintea ta necuviincioasă, până ai ascunde unele reviste şi cărţi pe care ai vrea să nu le vadă, până ai schimba muzica de la radio sau până ai închide televizorul? Şi dacă ar sta la voi două zile, oare ai striga tu cum strigi de obicei? Ai da tu frâu liber nervilor, aşa cum faci adeseori? Oare ai fi gata să-I prezinţi pe toţi prietenii tăi? Ai h tu gata să-I destăinuieşti toate planurile tale? Şi la sfârşitul celor două zile, oare ai stărui de El să rămână mai
mult la voi? Sau ai simţi o uşurare, că pleacă din casa voastră? Cum ar h familia ta, în timpul cât El ar fi musafirul vostru?”.

De altfel, El e în casa voastră, dar nu L-aţi băgat în seamă. Ce har, ce binecuvântări, ce bucurii, ce pace şi ce stări de înaltă fericire aţi pierdut, numai din pricină că nu L-aţi băgat în seamă! Nu credeţi că e vremea să-I daţi importanţa cuvenită? Ce schimbări s-ar produce în căminul vostru! Ar fi cu adevărat un colţ de rai.

Secretul biruinţei – într-una din cele mai critice zile, din timpul războiului civil american, cineva a zis către Lincoln: “Cred că Dumnezeu trebuie să fie de partea noastră, Domnule Lincoln, ca să avem biruinţa”. Lincoln l-a privit şi apoi, calm, i-a răspuns: “Eu consider ca esenţial, nu ceea ce ai spus, ci cu totul altceva.” Prietenul îl privi uimit şi nu se dumiri, pînă ce preşedintele adăugă: “Pentru mine cel mai important lucru e să ştiu că noi suntem de partea Domnului”.
Biruinţele împotriva vrăjmaşului, care vrea dărâmarea familiei, şi asigurarea păcii în cămin le putem avea, numai dacă soţul şi soţia sunt cu adevărat de partea Domnului.

Asta înseamnă renunţarea la voia lor şi acceptarea în totul a voii Lui. Altfel, diavolul aţâţă pe fiecare să-şi impună voia sa şi lupta continuă pînă la destrămarea căminului.

Vai, câte lacrimi, câtă amărăciune a produs această stare de luptă! Şi ce stări de fericire a adus acceptarea voii lui Dumnezeu!
Vreţi biruinţe şi fericire în familia voastră? Fiţi amândoi de partea Domnului.

de Petru Popovici