FacebooktwitterredditpinterestmailFacebooktwitterredditpinterestmail

ISUS ȘI RUGĂCIUNEA

Rugăciunea pentru binecuvântarea copiilor

”Atunci I-au adus niște copilași, ca să-Și pună mâinile peste ei, și să Se roage pentru ei…” (Matei 19: 13).

Rugăciunea aceasta a fost o rugăciune mișcătoare. Ce mult a încălzit ea inimile părinților. Da, Fiul lui Dumnezeu să se roage pentru copiii lor. Ce ocazie de nedescris !

Dintre toți fondatorii și învățătorii diferitelor religii, de-a lungul veacurilor Domnul Isus a fost singurul care S-a îngrijit de copii, spunând cunoscutul: ”Lăsați copilașii să vină la Mine…”

Caracterul și soarta multor copii sunt determinate prin rugăciune. Ea aduce instruire potrivită, ferește de pericole, sădește idealuri sfinte și deschide resursele nelimitate ale lui Dumnezeu către binecuvântare. Rugăciunea trebuie să înceapă înainte de nașterea copilului. Nici un copil nu ar trebui să se nască decât în duhul rugăciunii. Mai mult decât atât, putem afirma că venirea copiilor pe lume poate fi ca un răspuns la rugăciune.

Este cea mai mare onoare să ți se încredințeze un copil, el este un dar al lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu dă un copil, desigur, că și dorește să ia parte la răspunderea creșterii și instruirii lui. Este o ocazie, mai potrivită ca oricare alta pentru un părinte, să intre în strânsă legătură cu cerul. Se cere o consultare de aproape și neîntreruptă cu părtașul divin la această operă înaltă de instruire a copilului.

Rugăciunile Domnului pentru copii, și ale noastre de asemenea, îi feresc pe copii de multe pericole văzute și nevăzute. Să nu uităm că un copil este într-un pericol continuu cu trupul, cu mintea și cu sufletul. Cum sunt înlăturate toate aceste pericole ? Prin înțelepciunea care vine de sus și care e dată ca răspuns la rugăciune.

Pericolele epocii actuale, nu numai că amenință sănătatea și mintea copilului, dar ele sunt și o mare nenorocire pentru viața lui spirituală. Marea parte din literatura și distracțiile de astăzi, nu numai că au tendința de slăbire a minții, dar au și efect devastator asupra sufletului. Nimic nu poate pune stăvilar în fața acestor dușmani ai copiilor, ca rugăciunea fierbinte și plină de credință.

Atâția oameni, chiar dintre cei în vârstă, aduc mărturie că ei sunt beneficiarii rugăciunilor înălțate pentru ei în copilărie. Mulți tineri au ajuns să cunoască Evanghelia prin rugăciunile părinților lor. Mulți astăzi sunt oameni de amvon, teologi, misionari și evangheliști, fiindcă o mamă credincioasă s-a rugat ca fiul ei să ajungă în lucrarea lui Dumnezeu.

Nu este nimic pe lume care să aducă un câștig mai mare ca rugăciunile pentru copii. Domnul Isus a fost gata să lase totul pentru a se ocupa de copii și a se ruga pentru ei.

Pastor Ioan Cocîrțeu