FacebooktwitterredditpinterestmailFacebooktwitterredditpinterestmail

M-AM POCĂIT ȘI ACUM VREAU SĂ MĂ BOTEZ

          1. Mă botez pentru că aceasta este porunca Domnului Isus.

„Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh” Matei 28:19.

„Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit…” Marcu 16:16.

          2. Mă botez ca o mărturie că m-am pocăit, am crezut în Domnul și sunt mântuit.

„…Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Pavel și Sila i-au răspuns: Crede în Domnul Isus, și vei fi mântuit tu și casa ta…Temnicerul i-a luat cu el, chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile, și a fost botezat îndată, el și toți ai lui” Fapte 16:30, 31, 33.

          3. Mă botez pentru că sunt iertat de păcate, nu ca să fiu iertat de păcate.

„Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Isus Hristos” 1 Petru 3:21

          4. Mă botez cu dorința în suflet de a trăi pentru Dumnezeu.

„Deci, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor, și să nu mai ascultați de poftele lui. Să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre, ca niște unelte ale nelegiuirii; ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu, ca vii, din morți cum erați; și dați lui Dumnezeu mădularele voastre, ca niște unelte ale neprihănirii” Romani 6:12, 13

          5. Mă botez la vârsta maturității fiind responsabil de hotărârea mea.

„După ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat și Isus; și pe când Se ruga, s-a deschis cerul…Isus avea aproape treizeci de ani, când a început să învețe pe norod; și era, cum se credea, fiul lui Iosif…” Luca 3:21, 23.

          6. Mă botez în apă și prin scufundare.

„De îndată ce a fost botezat, Isus a ieșit afară din apă” Matei 3:16.

„A poruncit să stea carul, s-au pogorât amândoi în apă, și Filip a botezat pe famen” Fapte 8:38.

          7. Mă botez cu înțelegerea deplină că un slujitor al lui Dumnezeu trebuie să mă boteze.

„Dar Ioan căuta să-L oprească. Eu, zicea el, am trebuință să fiu botezat de Tine, și Tu vii la mine? Drept răspuns, Isus i-a zis: Lasă-Mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan L-a lăsat” Matei 3:14, 15.

          8. Mă botez și vreau să fiu activ în viața bisericii.

„Cei ce au primit propovăduirea lui, au fost botezați; și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adaus aproape trei mii de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii, și în rugăciuni” Fapte 2:41, 42