FacebooktwitterredditpinterestmailFacebooktwitterredditpinterestmail

O, Doamne, adu trezirea !
…continuare

Astăzi omenirea este confruntată cu o disperată nevoie de trezire spirituală. Dumnezeu poate trezi poporul Său în cele mai întunecate ceasuri, și prin Duhul Sfânt poate insufla o nouă putere de viață în Trupul lui Hristos.
Ce s- ar întâmpla dacă trezirea spirituală ar cuprinde viețile și bisericile noastre astăzi ? Cred că o asemenea revărsare a Duhului Sfânt are câteva trăsături caracteristice:

5. Va fi o conștientizare a responsabilităților legate de evanghelizare.
Ioan Botezătorul a îndreptat atenția ascultătorilor săi asupra ”Mielului lui Dumnezeu”, și de atunci încolo doi dintre ucenicii lui L-au urmat pe Domnul (Ioan 1: 36, 37). Andrei l-a găsit pe fratele său Petru și i-a spus că ei Îl găsiseră pe Hristos. Când Filip a început să-L urmeze pe Mântuitorul, el s-a dus să-l cheme pe Natanael (Ioan 1: 40- 45). Apostolii urmau să fie martori oriunde și în tot locul, chiar până la marginile pământului (Fapte 1: 8). Și când persecuțiile au împrăștiat biserica din Ierusalim, ei au mers pretutindeni propovăduindu-L pe Hristos și Evanghelia Sa glorioasă (Fapte 8: 4). Una din primele și cele mai mari dovezi ale faptului că Dumnezeu Își trezește biserica este preocuparea noastră pentru alții.

6. Va fi o adâncă preocupare pentru nevoile sociale.
În Matei 22: 37-39 Domnul Isus a spus: ”Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău…Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți”. Credința noastră se întinde nu numai pe verticală, ci și pe orizontală. Vom deveni preocupați atât de nevoile celor din jurul nostru cât și de nevoile celor care sunt mai departe.

7. Vor fi dovezi crescânde atât ale darurilor cât și ale roadei Duhului Sfânt.
Trezirea este adusă de Duhul Sfânt, și când El vine peste Biserică în toată puterea Sa, dovezile darurilor și ale roadei Duhului Sfânt vor fi clare. Credincioșii vor învăța ce înseamnă să ne slujim unii altora și să ne zidim unii pe alții prin darurile primite de la Duhul Sfânt. Ni se va da o nouă măsură de dragoste pentru frați și pentru lumea muribundă. Lumea nu va mai spune că Biserica este tăcută și lipsită de putere. Viețile noastre nu vor mai părea obișnuite și de nedistins între viețile celor din lume. Ele vor fi marcate de darurile pe care Duhul Sfânt le poate da. Vor fi marcate de roada pe care numai Duhul Sfânt o poate produce.

8. Va fi o dependență proaspătă de Duhul Sfânt.
Multe dovezi arată că acest lucru a început în multe părți ale globului. Nici o trezire spirituală nu poate veni fără El. Duhul Sfânt este Cel care mustră, convinge, luptă, învață, invită, reînsuflețește, regenerează, reînnoiește, dă putere și folosește. El nu trebuie întristat, refuzat, ispitit, stins, insultat sau hulit. El îi dă libertate creștinului, călăuzire celui ce lucrează, discernământ învățătorului, putere Cuvântului, și roadă în lucrarea făcută cu credincioșie. El ne călăuzește în tot adevărul. El ne arată calea neprihănirii. El ne învață cum să le răspundem dușmanilor. El ne dă intrare la Tatăl. El ne ajută în viața noastră de rugăciune.

Există lucruri care nu pot fi cumpărate pe bani, pe care muzica nu le poate aduce, care nu pot fi pretinse de nici o poziție socială, pe care nu le asigură nici un fel de influență personală și care nu pot fi dirijate de nici o elocvență existentă. Trezirea de care avem nevoie nu poate fi adusă de nici un păstor, oricât de pregătit ar fi, de nici un evanghelist, indiferent cât de elocvent sau convingător ar fi. Numai Duhul Sfânt o poate face. Zaharia a spus: ”Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu, zice Domnul oștirilor !” (Zaharia 4: 6).

Pastor Ioan Cocîrțeu