FacebooktwitterredditpinterestmailFacebooktwitterredditpinterestmail

O, DOAMNE, ADU TREZIREA !

Astăzi omenirea este confruntată cu o disperată nevoie de trezire spirituală. Dumnezeu poate trezi poporul Său în cele mai întunecate ceasuri, și prin Duhul Sfânt poate insufla o nouă putere de viață în Trupul lui Hristos.
Ce s- ar întâmpla dacă trezirea spirituală ar cuprinde viețile și bisericile noastre astăzi ? Cred că o asemenea revărsare a Duhului Sfânt are câteva trăsături caracteristice:
1. Va fi o nouă viziune cu privire la măreția lui Dumnezeu.
Trebuie să înțelegem că Dumnezeu nu este numai plin de gingășie, de har și de milă, ci El este și Dumnezeul dreptății, al sfințeniei și al milei. Mulți creștini au doar o caricatură a lui Dumnezeu. Ei nu- L văd pe Dumnezeu în plinătatea Lui. Noi citim cu volubilitate Ioan 3: 16, uitând să citim și în continuare: ”…dar cine nu crede, a și fost judecat”. Compasiunea în sine nu este completă, ea trebuie să fie însoțită de dreptatea nepărtinitoare, de mânia împotriva păcatului și de dorința după sfințenie. Prea des se întâmplă să fim mai speriați de durerea fizică decât de răul moral. Crucea este dovada faptului că sfințenia este principiul pentru care Dumnezeu a fost gata să moară.
2. Va fi o nouă viziune cu privire la gravitatea păcatului.
Isaia L- a văzut ”pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt, și poalele mantiei Lui umpleau Templul”. Serafimii stăteau deasupra Lui și I se închinau și strigau: ”Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor ! Tot pământul este plin de mărirea Lui” (Isaia 6: 3). Atunci și- a recunoscut Isaia nevrednicia și totala dependență de Dumnezeu. Când pe Marea Galileii Simon Petru și- a dat seama că Domnul Însuși este în barcă cu el, a zis: ”Doamne, pleacă de la mine căci sunt un păcătos” (Luca 5: 8). Convingerea faptului că Domnul Isus era Dumnezeu Însuși a adus în mintea lui Petru păcătoșenia propriei lui naturi omenești. Așadar, dacă Domnul Isus a trebuit să moară pentru păcat, atunci în ochii lui Dumnezeu păcatul trebuie să fie teribil.
3. Va fi o accentuare a nevoii de pocăință, de credință și de naștere din nou.
Domnul Isus a venit propovăduind pocăința și spunând că fără o naștere din nou nimeni nu va vedea Împărăția lui Dumnezeu. El a spus că păcătoșii iubesc mai mult întunericul și nu vor să vină la lumină pentru că se tem că faptele lor vor fi descoperite și condamnate. Cei a căror inimă a fost schimbată sunt făpturi noi. Ei vin la lumină de dragul adevărului și al lui Dumnezeu. Dacă este cineva în Hristos Isus este o făptură nouă, pentru că lucrurile vechi au trecut și totul a devenit nou.
4. Va fi experimentată bucuria mântuirii.
David dorea o restaurare a bucuriei mântuirii. Scopul special al Domnului Isus pentru ucenici a fost ”ca bucuria voastră să fie deplină” (Ioan 15: 11). Când Filip a coborât în Samaria și a adus o mare trezire spirituală, Scriptura spune: ”Și a fost o mare bucurie în cetatea aceasta” (Fapte 8: 8). Astfel, adevărata revitalizare a Bisericii ar aduce mântuirea multor suflete, ceea ce ar produce bucurie atât în cer cât și pe pământ.
Dacă n- ar exista rai și iad, totuși ar trebui să ne dorim să fim credincioși lui Dumnezeu pentru efectele pe care le are viața creștină în casele și în familiile noastre.
…va urma.
Pastor Ioan Cocîrțeu