FacebooktwitterredditpinterestmailFacebooktwitterredditpinterestmail

OGLINDIREA CREȘTINĂ
”Pentru că Eu v-am dat o pildă, ca și voi să faceți cum am făcut Eu.” (Ioan 13: 15)

Domnul Isus Hristos este acela care ne vorbește astfel. Tocmai sfârșise treaba de servitor, umilindu-se până acolo, încât le spălase picioarele ucenicilor Săi. Prin aceasta, Domnul le-a făcut un serviciu, de care ei aveau atunci nevoie, dar în același timp le-a înfățișat în chip plastic, mișcător și concret, ceea ce urma să facă apoi cu sufletele lor, spălându-le de păcate.

De fapt, absolut tot ceea ce ucenicii au văzut și au trăit în El și cu El, le-a fost prezentat prin cele câteva cuvinte: ”Să faceți cum am făcut Eu”, ca pe o regulă sfântă a vieții lor viitoare.

Puterea oricărei pilde, depinde mai întâi de faptul dacă are în sine ceva atrăgător, apoi de influența ce o are ea asupra noastră.

De fapt, conține în ea ceva foarte atrăgător, pilda Mântuitorului nostru ? Se pune întrebarea cu toată seriozitatea, căci, judecând după traiul unora dintre ucenici, se pare că nu ar fi fost tocmai așa. Da, fără nici o rezervă, tot ceea ce este frumos, demn de a fi iubit și desăvârșit, vedem în Domnul Isus, înfățișat ochilor noștri în forma vieții Sale pământești. Dacă vrem să aflăm ce este socotit în cer ca nobil și strălucit, atunci trebuie să-L privim pe Domnul, căci în El ni se arată strălucirea lui Dumnezeu.

Dar cât de orbi sunt unii oameni, dacă este să ne gândim că pentru ei această putere dumnezeiască n-are nici o putere de atracție.

Deprinderile și felul de a trăi al conducătorilor unui stat, exercită influență asupra unei întregi țări. Pilda pornită de sus este imitată de cei din apropierea conducerii, și așa mai departe până jos. Numai pilda Domnului care a coborât la noi și a trăit cu noi, ca să putem vedea limpede cum am putea duce pe pământ o viață asemănătoare lui Dumnezeu, este urmată de atât de puțini dintre supușii Săi ! Dacă vedem în Domnul Isus ascultarea și supunerea lui față de voia Tatălui, deplina renunțare și jertfirea de Sine, atunci vedem tot ce poate fi mai minunat și mai strălucit.

Oare, o asemenea pildă, pe care Dumnezeu ne-a pus-o cu tot dinadinsul sub ochii noștri, cu intenția de a ne lăsa atrași de ea și de a o imita, să nu ne atragă ?

Dar aceasta încă nu este totul. Puterea unei pilde nu se află numai în perfecțiunea ei, ci și în atitudinea personală față de Acela care ne dă pilda. Domnul Isus nu-mi cere să fac mai mult decât a făcut El. El vrea numai, ca noi să trăim întocmai ca El, să procedăm întocmai ca El. El s-a umilit cum nu se putea mai mult, pentru ca să ne mântuiască și să ne binecuvânteze. Faptul acesta, l-a socotit ca pe cea mai mare cinste și bucurie, și ne îndeamnă să participăm la această bucurie și onoare, iubind și slujind cum a iubit și a slujit El !

Deci, prin blândețea acestei pilde mari, prin plinătatea acestei dragoste aflată în Acela care ne-a dat pilda, ea devine atât de atrăgătoare.

Nu trebuie uitat un lucru ! Ceea ce Domnul Isus a făcut pentru noi nu trebuie să fie o simplă amintire, ci dragostea Lui trebuie să-mi fie o realitate permanentă. Numai așa putem iubi cum a iubit El.

Pastor Ioan Cocîrțeu