FacebooktwitterredditpinterestmailFacebooktwitterredditpinterestmail

RĂUL ȘI BINELE ÎN LUMINA BIBLIEI
”…Fie- vă groază de rău, și lipiți- vă tare de bine.” Romani 12: 9b

Lumea în care trăim este o lume a răului și o lume a binelui. Nu putem spune că sunt numai lucruri rele și nici nu putem spune că sunt numai lucruri bune. Aceste două forțe sunt reprezentate de cei doi stăpâni. Universul răului este reprezentat de Diavol. ”Cine păcătuiește, este de la diavol, căci diavolul păcătuiește de la început…” (1 Ioan 3: 8). Universul binelui este reprezentat de Dumnezeu. ”…Nimeni nu este bun decât Unul singur: Dumnezeu…” (Marcu 10: 18).
Răul și binele sunt într- o luptă continuă și furibundă de a pune stăpânire pe om. ”Căci binele pe care vreau să- l fac, nu- l fac, ci răul, pe care nu vreau să- l fac, iacă ce fac ! Găsesc dar în mine legea aceasta: când vreau să fac binele, răul este lipit de mine.” (Romani 7: 19, 21)
Lucrurile rele și lucrurile bune sunt interpretate relativ. Răul, pentru mine, poate fi văzut ca bine, iar binele, poate fi văzut ca rău. Este important să vedem răul ca rău și binele ca bine.

Groaza de rău
Ce sentiment sfânt: să iei poziție față de rău. Nu cochetare cu răul, nici măcar neutralitate, ci groază. Aici e frica manifestată în cel mai sever mod. Cum poți atinge un asemenea nivel ?
Standarde sănătoase
Groaza de rău începe doar atunci când cunoști binele și îl îmbrățișezi. Ca să ai reacție față de rău trebuie să ai valori sănătoase. Psalmul 97: 10: ”Urâți răul, cei ce iubiți pe Domnul !” Unul din atributele lui Dumnezeu este sfințenia. El este în mod absolut despărțit de păcat ! Iată ce cuvânt direct: ”…doresc să fiți înțelepți în ce privește binele, și proști în ce privește răul.” (Romani 16: 19)
Discernământ spiritual
Când standardul e bun, e ușor să identifici răul. Discernământul nu este altceva decât acea maturitate de a vedea că răul e rău ! În vremea noastră se acceptă prea mult cu prea puțin discernământ. ”Cercetați toate lucrurile, și păstrați ce este bun. Feriți- vă de orice se pare rău.” (1 Tesaloniceni 5: 21, 22)
Angajament sfânt
Dacă știi ce- i rău, să te angajezi să nu- l mai faci. Trebuie să fim conștienți de faptul că există o forță teribilă a răului. Ex. La ce e rău de privit să privești, la ce e rău de auzit să asculți. Din această pricină se impune legământul cu ochii și urechile noastre, ca odinioară Iov.

Lipirea de bine
Din perspectiva lui Dumnezeu, răul este condamnat și binele este încurajat. În Deuteronom 6: 18 este scris: ”Să faci ce este plăcut și bine înaintea Domnului, ca să fii fericit…” Ce termeni frumoși: ”lipiți- vă” și nu oricum, ci ”tare de bine”. Să te sudezi cu binele…
Prin înnoirea minții
Când ne îndepărtăm de lume și ne saturăm mintea cu Cuvântul lui Dumnezeu, mintea noastră se înnoiește mereu și mereu. Când mintea este înnoită vom ști care este voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. (Romani 12: 2).
Prin revelația Scripturii
Oare care sunt lucrurile bune ? Tot ce vine de la Dumnezeu este bun. Scriptura este materialul lucrurilor bune. Ce posibilitate, să te lipești în fiecare zi măcar de un lucru bun !
Prin echipare continuă
La urma urmei, lipirea de bine este un proces care necesită timp. ”Învățați- vă să faceți binele…” (Isaia 1: 17). Disciplina și seriozitatea unei școli trebuie să o aplicăm și în lipirea de bine.

Separarea eternă dintre bine și rău
Diferența dintre bine și rău este istorică și veșnică. Niciodată nu se va schimba: răul este rău și binele este bine.
Viața este definită prin rău și bine
Când Avraam mijlocește pentru Sodoma spune: ”Vei nimici Tu oare și pe cel bun împreună cu cel rău ?” Două cuvinte scurte adună în ele felul de viață avut pe pământul acesta. Unul bun și unul rău.
Veșnicia este determinată de rău și bine
În Ioan 5: 29 citim: ”Cei ce au făcut binele, vor învia pentru viață; iar cei ce au făcut răul, vor învia pentru judecată.”

Fiți oameni buni,
Pastor Ioan Cocirteu