FacebooktwitterredditpinterestmailFacebooktwitterredditpinterestmail

TRIUMFUL ADEVĂRATULUI ÎMPĂRAT
”…Iată, Împăratul tău vine la tine…”Matei 21: 5

Încercam să- mi imaginez ce zi frumoasă a fost ziua în care Domnul Isus a intrat pentru ultima dată în Ierusalim, cetatea păcii, cetatea Marelui Împărat. Venea din Betania, acolo unde era casa prietenilor săi, era înconjurat de ucenici și inclus atât de bine într- un alai împărătesc, mulțimea striga: ”Osana”, ”Binecuvântat este cel ce vine în Numele Domnului”, ”Pace în cer și slavă în locurile prea înalte”, ”Binecuvântat este Împăratul care vine !” Toată cetatea s- a pus în mișcare întrebându- se: ”Cine este acesta ?”, iar mulțimea răspundea: ”Este Isus, Proorocul, din Nazaretul Galileii”.
În mod categoric a fost un triumf al Domnului Isus, triumf ca o răsplată pentru ceea ce a făcut, cât și ca o anticipare a victoriei finale. El, Marele Domn, Împăratul împăraților trebuia să fie încoronat ca Rege al poporului Său.
Ce ne învață această sărbătoare a încoronării Domnului Isus ? Ce- au făcut cei de- atunci și ce putem face noi la această sărbătoare ?

Sărbătoarea a fost demonstrația suveranității lui Dumnezeu
Este de- a dreptul uimitor să vezi cu câtă exactitate a fost pregătit acest eveniment. Omenește nu se puteau face aceste pregătiri și să nu apară vreo încurcătură. Mâna lui Dumnezeu era în spatele tuturor lucrurilor din această zi.
Timp exct. Nici prea devreme, nici prea târziu, ci la timpul exact S- a înfățișat Domnul Hristos înaintea oamenilor ca adevăratul rege. Mântuitorul a intrat în cetate la momentul ales de Dumnezeu, astfel încât totul să se întâmple exact de Paște. Pavel confirmă: ”Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit”.
Slujitori credincioși. Timpul este în mâna lui Dumnezeu, dar și oamenii sunt în mâna lui Dumnezeu. Atât ucenicii cât și stăpânii măgărușului din Betfaghe ascultă în totalitate de cerințele Marelui Stăpân.
Împlinirea Scripturii. După sute de ani, Scriptura se împlinea exact. Zaharia a fost inspirat să scrie despre atitudinea poporului, despre alaiul împărătesc, despre trăsăturile de caracter ale triumfătorului. Oare nu tot așa se va întâmpla și la triumful din Noul Ierusalim ? Totul se va întâmpla pe baza agendei dumnezeiești.

Sărbătoarea a fost prilejul manifestării omului
Câtă libertate a avut omul să se manifeste în acea zi ?! Cântă și se- nchină ucenicii, sunt tulburați dușmanii, ramurile de palmieri sunt fluturate în văzduh…până și pietrele puteau să strige. Da, libertate deplină pentru creația lui Dumnezeu.
Să ceri harul mântuirii. ”Osana” se traduce prin: ”Doamne, Te rugăm dă mântuire !” Era un cuvânt de laudă pe care îl cunoștea fiecare evreu. ”Osana” nu se rostea pentru muritori, ci era păstrat doar pentru divinitate. Vis a vis de aceasta, liderii religioși Îl învinuiau pe Domnul Isus că tolerează blasfemia.
Să te bucuri de Împărăție. Evanghelistul Marcu consemnează: ”Binecuvântată este Împărăția care vine”. Citim că ”cei mai mulți își așterneau hainele pe drum”. Lucrul acesta era un act străvechi de omagiu adus împăraților. Mulțimea accepta pretenția Lui de a fi Împărat. Ramurile de palmier simbolizau bucuria.
Să- ți aduci aminte de minunile Domnului. În Luca 19: 37 citim: ”…au început să laude pe Dumnezeu pentru toate minunile pe care le văzuseră. Cât este de dorit ca la această sărbătoare să- ți aduci aminte de minunile Domnului din viața ta.

Sărbătoarea a fost ocazia descoperirii mesianității
Ținta pe care Domnul Isus a urmărit- o în acest triumf a fost aceea de a fi cunoscut ca adevăratul Mesia, Acela care avea să câștige o mântuire prin suferință, prin moarte, prin înviere. Mesianitatea lui Hrisots a fost evidentă în această zi.
Prin mărturia oamenilor. O mișcare de masă s- a produs în Ierusalim: ”…toată cetatea s- a pus în mișcare…” Aceeași expresie ca în Matei 2, atunci când magii vin la Irod și întreabă despre noul Împărat al iudeilor. La scară universală așteptăm ziua glorioasă când cerul și pământul se vor mobiliza ca să- L sărbătorească pe Mielul lui Dumnezeu (Apoc. 7: 9, 10).
Prin mărturia creației. Iată ce dialog: ”Învățătorule, ceartă- Ți ucenicii !”, ”Dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga !” Creația este supusă Marelui Împărat, o confirmă și cartea Apocalipsa.

N- ai fost la triumful din Ierusalimul Palestinei, dar poți fi la triumful din Ierusalimul veșniciei !!!

Pastor Ioan Cocîrțeu