FacebooktwitterredditpinterestmailFacebooktwitterredditpinterestmail

,,Credinciosul și Evanghelia practică” Pastor Ioan Cocîrțeu.

Partea a III a : Porunca dragostei creștine

Text biblic: 1 Ioan 4: 7-12; Romani 12: 10 ,,Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească.”

Trăirea în dragoste este formulată în Scriptură ca o poruncă. Sentimentul acesta nobil dintre copiii lui Dumnezeu este normă. Îndemnul acesta din v.10 aduce în atenție o obligație în relația cu alți frați.
Trebuie să avem bucurie în viața noastră deoarece prin ajutorul Duhului Sfânt această poruncă poate fi împlinită.

1. Dragostea este o poruncă nouă. Noutatea acestei porunci este dată de standardul la care a adus-o Domnul Isus. Domnul Isus ne-a chemat la o dragoste care se sacrifică și acționează în folosul semenului.
Credinciosul este chemat să manifeste același fel de sacrificiu ca al Domnului Isus. Ioan 15:12,13
Ești gata să te sacrifici pentru fratele /sora ta chiar cu prețul vieții?
Aplicație practică: Acte de sacrificiu/dăruire față de frați.
Dragostea la care ne-a chemat Domnul este o dragoste produsă de Duhul Sfânt.
Evreii de pe vremea lui Moise nu aveau Modelul, dar nu aveau nici Duhul Sfânt.
Domnul Isus a lăsat în noi Duhul Sfânt care rodește dragostea în noi.Galateni 5:22
Aplicație practică: Trebuie să ne rugăm Duhului Sfânt să lucreze dragoste în noi.

2. Dragostea este și o poruncă profundă.
a. Trăirea dragostei dintre noi dă la o parte condamnarea de sine în propria noastră viață. Dragostea frățească dă un sentiment de siguranță în viața aceluia care o practică. 1 Ioan 4:13-16
De ce practicăm dragostea?
– Practicăm dragostea din cauza că Dumnezeu care locuiește în noi este esența dragostei.
– Practicăm dragostea pentru că vrem să imităm exemplul iubirii lui Dumnezeu fața de noi.
– Practicâm dragostea pentru că ea este miezul mărturiei creștine.
b. Dragostea asigură încredere în fața judecății. Credincioșii iubesc pentru că au scăpat de judecată.
Să scapi de judecată în virtutea dragostei față de frati. 1 Ioan 4:17-21

3.Dragostea este și o poruncă desăvârșită pentru că produce desăvârșire în cei ce o aplică.
– Dragostea este desăvârșită datorită Celui care a dat-o.
– Dragostea este desăvârșită și datorită celor care o aplică.
1 Ioan 4:17

4. Dragostea este și o poruncă acuzatoare
-Lipsa dragostei demonstrează moarte spirituală. 1Ioan 3: 14; 1Ioan 4:8
A te întoarce la Dumnezeu înseamnă să iubești pentru că ai cunoscut pe Dumnezeu.
-Lipsa dragostei determină pierderea veșniciei. 1 Ioan 3:15
Dumnezeu a pus la dispoziția noastră toate resursele Sale ca să trăim în dragoste și să ne ridicăm la nivelul cerut de El. Amin.