FacebooktwitterredditpinterestmailFacebooktwitterredditpinterestmail

BUNĂTATEA LUI DUMNEZEU

Bunătatea lui Dumnezeu este unul din atributele lui Dumnezeu, dar și o descriere a însăși esenței lui Dumnezeu. Prin natura Sa, Dumnezeu este inerent bun, așa cum ne spune Psalmul 34:8: Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El. El este temelia bunătății și a oricărui lucru bun. Dumnezeu nu a obținut bunătatea din altă parte. Oamenii pot avea trăsături bune sau pot face fapte bune, dar bunătatea nu ne stă niciunuia în caracter. Bunătatea noastră vine de la Dumnezeu.

Bunătatea lui Dumnezeu se vede în toată creația Sa și în toate lucrările Sale. Geneza 1:31 spune: „Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse; și iată că erau foarte bune. Astfel, a fost o seară și apoi o dimineață: aceasta a fost ziua a șasea.” Noi nu putem câștiga și nici nu putem merita bunătatea Sa. Ne este oferită indiferent de poziția noastră în viață și chiar dacă nu o merităm. Matei 5:45: „El face să răsară soarele Său și peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți.” Și în Psalmul 145:9 citim: „Domnul este bun față de toți, și îndurările Lui se întind peste toate lucrările Lui.”

Bunătatea Lui ne oferă nenumărate beneficii:
• Ne arată modelul perfect de bunătate: Cunoscându-L pe Dumnezeu si aflând despre bunătatea Lui, putem recunoaște adevărata bunătate și ne putem strădui să facem lucruri bune. Ar trebui să ne rugăm așa cum s-a rugat psalmistul: „Tu ești bun și binefăcător: învață-mă orânduirile Tale (Psalmul 119:68). Îl putem privi pe Dumnezeu ca pe modelul perfect de la care putem învăța ce înseamnă bunătatea și cum să facem fapte bune.

• Ne asigură de faptul că planul lui Dumnezeu pentru noi este bun. Așa cum părinții doresc binele copiilor lor, Tatăl nostru Ceresc ne dorește doar binele. Iacov 1:17 spune: „Orice ni se dă bun si orice dar desăvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare.” Ar trebui totuși să ne amintim că lucrurile bune nu se manifestă întotdeauna ca și experiențe plăcute. Uneori, binele poate veni sub formă de adversitate sau de probleme, dar Dumnezeu poate folosi circumstanțele dificile pentru binele nostru, așa cum ne spune și versetul din Romani 8:28: „De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce Îl iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său.

• Ne oferă siguranță și încurajare: Ne putem baza pe bunătatea neschimbătoare a lui Dumnezeu. Psalmul 52:1 spune: „Bunătatea lui Dumnezeu ține în veci.” Dumnezeu va fi bun întotdeauna. Caracterul Lui nu se schimbă niciodată. El va continua să fie Creatorul tuturor lucrurilor bune și putem avea încredere că ne va da lucruri bune după planul Său perfect.

• Ne atrage către Dumnezeu. Scopul bunătății lui Dumnezeu este să ne atragă către Sine. Bunătatea lui Dumnezeu s-a manifestat la modul absolut atunci când Dumnezeu Și-a sacrificat Fiul, pe Domnul Isus, pentru mântuirea noastră. Datorită bunătății Lui, ni s-a dat oportunitatea de a auzi Cuvântul Lui și de a avea viața veșnică prin acceptarea lui Isus Hristos ca Mântuitor al nostru.

Bunătatea lui Dumnezeu se află în centrul credinței noastre creștine. Datorită dorinței Lui de a ne face bine ne-a dat El mântuirea prin Fiul Său. Tot ceea ce face Dumnezeu are în vedere binele nostru. Putem vedea dovada bunătății lui Dumnezeu peste tot în jurul nostru prin lucrurile necesare vieții pe care El ni le dă. De la recolte care ne oferă hrana până la aerul pe care îl respirăm. Noi putem avea bunătate în noi și putem avea chiar dorința de a face binele, dar bunătatea adevărată vine de la Cel care este bun în sensul desăvârșit și care dorește binele tuturor oamenilor. Scopul nostru ar trebui să fie acela de a arăta bunătatea lui Dumnezeu celor din jurul nostru în fiecare zi.

Pastor Ioan Cocîrțeu