FacebooktwitterredditpinterestmailFacebooktwitterredditpinterestmail

Să alegem…

CONDUCĂTORI DUPĂ INIMA LUI DUMNEZEU !

Dacă vom fi în viață, mâine vom merge la vot. Vom vota primarii, consiliile locale și consiliile județene. Misiune importantă și sarcină deloc ușoară. Oare de ce ? Importantă datorie pentru că ”dregătorii” noștri sunt aleși de oameni, pentru oameni și dintre oameni. Grea sarcină pentru că, într- un anume fel, suntem într- o criză de conducători veritabili. Poate chiar e adevărat că ”fiecare națiune își merită liderii pe care îi are” !
Are Dumnezeu de spus vreun cuvânt despre alegerea conducătorilor unei națiuni ? La o cercetare a Scripturii vom fi surprinși să vedem cât de mult ne învață Cuvântul lui Dumnezeu și în această privință.
Trăim o vreme la noi în țară când se spune că a avea caracter nu face nici o diferență. Spun cei mai mulți, ”abilitățile contează…” Altfel spus, zice mulțimea, ”dacă știe să facă asta și cealaltă, și cealaltă…ce mă interesează dacă are caracter sau nu !”
Când spunem că nu este important caracterul, ci doar abilitățile, noi spunem că Dumnezeu nu este important. Și asta datorită marelui fapt că Dumnezeu binecuvintează caracterele bune, Dumnezeu binecuvintează un lider care are caracter !
Dați- mi voie să menționez câteva calități prezentate în Cuvânt pe care Dumnezeu le cere de la conducători. Dragi creștini și stimați români:

1. Votați oameni caracterizați de bunătate.
Solomon spunea: ”Împăraților le este scârbă să facă rău, căci prin neprihănire se întărește un scaun de domnie.” (Proverbe 16: 12). Noi credem într- o separare a Bisericii de Stat, dar nu credem într- o separare a lui Dumnezeu de actul guvernării. Conducerea înseamnă slujire, iar dregătorii acționează pentru Dumnezeu (Romani 13: 4). Un om fără bunătate nu este potrivit pentru conducere !

2. Votați oameni caracterizați de înțelepciune.
Când a vorbit înțelepciunea a spus: ”…prin mine împărățesc împărații și dau voievozii porunci drepte…” (Proverbe 8: 15). E mult mai de dorit pentru un conducător să fie înțelept decât să fie inteligent, deștept, ager. Când Solomon a avut posibilitatea să ceară ceva de la Domnul, știți ce a cerut ? Înțelepciune. Pe lângă ea au venit și faima, și bogăția, și expansiunea. Așadar, uitați- vă după oameni înțelepți !

3. Votați oameni caracterizați de onestitate.
”Cuvintele alese nu se potrivesc în gura unui nebun; cu cât mai puțin cuvintele mincinoase în gura unui om de viță aleasă !” (Proverbe 17: 7). Dacă un om este un mincinos are o serioasă problemă de caracter. Dacă nu- l poți crede pe un om că- și spune adevărul, nu trebuie să- l crezi pentru nimic altceva. Omul care nu spune adevărul nu poate conduce cu aprobarea lui Dumnezeu !

4. Votați oameni caracterizați de discriminare.
Nu una legată de rasă, naționalitate sau clasă socială, ci discriminarea între bine și rău, între ceea ce este drept și ceea ce este nedrept, între ceea ce este curat și ceea ce este necurat. Un verset interesant: ”Scoate și pe cel rău dinaintea împăratului, și scaunul lui de domnie se va întări prin neprihănire” (Proverbe 25: 4, 5). Da, conducătorii nu trebuie să fie cunoscuți pentru oamenii răi din jurul lor !

5. Votați oameni caracterizați de moralitate.
Iarăși Cuvântul: ”Nu- ți da femeilor vlaga, și dezmierdările tale celor ce pierd pe împărați” (Proverbe 31: 3). Cine nu este moral nu poate fi conducător. Imoralitatea distruge un conducător. Dacă un lider nu- ș poate păstra moralitatea lui, cum poate păstra moralitatea unei comunități de oameni în vremuri de criză ? Dacă un conducător nu are standarde înalte pentru sine, cum poate avea standarde înalte pentru națiune ?

6. Votați oameni caracterizați de cumpătare.
”Nu se cade împăraților, …nu se cade împăraților să bea vin, nici voievozilor să umble după băuturi tari; ca nu cumva, bând, să uite legea și să calce drepturile tuturor celor nenorociți” (Proverbe 31: 4, 5). Nu poți ca lider să te fălești cu anturaje lipsite de orice frâu. Cum se poate să ai conducători dependenți de cele mai condamnabile păcate ? Stăpânirea vieții este proba la care cei mai mulți lideri deja au picat…. !!!

7. Votați oameni caracterizați de sensibilitate.
În Proverbe 31: 9 stă scris: ”Deschide- ți gura, judecă cu dreptate, și apără pe cel nenorocit și pe cel lipsit”. Dumnezeu a lăsat conducători ca să- i protejeze pe cei slabi. Câți necăjiți nu ar vrea să aibă în dregător un aliat, un om de nădejde. Alegeți oameni cu sensibilitate față de orfani, săraci, bolnavi, singuri, pentru că Dumnezeu îi poate folosi spre a fi o binecuvântare în cele mai disperate situații.

Vă doresc multă călăuzire la vot și Dumnezeu să binecuvinteze România !
Pastor Ioan Cocîrțeu