FacebooktwitterredditpinterestmailFacebooktwitterredditpinterestmail

,,Credinciosul și Evanghelia practică”
Păstor Ioan Cocîrțeu.
Partea a XIII- a: Vocabularul celor prigoniți
Text biblic: Faptele Apostolilor 7:51-60; Romani 12:14 ,,Binecuvîntați pe cei ce vă prigonesc: binecuvîntați și nu blestemați.”

Când suntem privați de anumite drepturi și libertăți trebuie să ne rugăm pentru binecuvântarea celor care ne-au defăimat. Să nu apelăm la instanțele de judecată atunci când suntem prigoniți. Să nu îi cerem lui Dumnezeu să îi pedepsească pe vrăjmașii noștri, ci să spunem în rugăciune ,,Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac!”
Reacția lui Hristos pe care a lăsat-o celor credincioși este una activă și benefică pentru prigonitori.
Reacția pe care copilul lui Dumnezeu trebuie să o aiba în fața prigoanei este aceea de a binecuvânta pe cel care îl prigonește. Matei 5:44

Ce adevăruri conține vocabularul celor prigoniți?
Vocabularul celor prigoniți conține 4 adevăruri:
1. Acest vocabular conține o descoperire a Cuvântului lui Dumnezeu.
Pe un prigonitor trebuie să îl binecuvintezi cu Cuvântul Lui. Să ii spui Cuvântul Lui.
În fața prigoanei nu poate exista o renunțare la Cuvântul Lui.
Diaconul Ștefan a binecuvântat pe prigonitorii săi prin cuvintele Lui Dumnezeu.
Ștefan a avut un angajament puternic față de Cuvântul lui Dumnezeu.
Cuvântul din partea lui Dumnezeu a fost un adevăr cuprinzător. Ștefan a avut puterea de a prezenta o Evanghelie completă. Faptele Apostolilor 7: 2-49
Evanghelia este cel mai bun vocabular pentru cei ce ne prigonesc.
Adevărul acesta a fost și un adevăr acuzator. Să fii gata să mori pentru Cuvânt, dar înainte de moartea ta prigonitorii să mai audă o dată Evanghelia.

2. Vocabularul laudei este și o reflecție a caracterului nostru.
A binecuvânta înseamnă a vorbi de bine.
Omul rău niciodată nu poate vorbi de bine. Omul care bleastămă și defaimă nu poate să binecuvinteze pe prigonitorii săi atunci când este prigonit. Iacov 3:9-12
Caracterul lui Ștefan a constat în faptul că avea o credință a minții și o credință a faptelor. Ștefan avea și sentimentul credinței și o predare în brațul lui Dumnezeu.
În Ștefan nu mai era nimic de adăugat la capitolul credință.
Ștefan era un om duhovnicesc, plin de har și de putere – Faptele Apostolilor 6:5
Un om al harului are dialectul harului. Un om puternic are cuvinte puternice care pot aduce binecuvântarea.

3. Vocabularul celor prigoniți este și o reprezentare a gloriei cerești.
A binecuvânta pe cei ce te prigonesc înseamnă a le prezenta Cerul.
Vocabularul prigoniților este inspirat și îmbogățit privind în sus.
Slava lui Dumnezeu întotdeauna te inspiră să îl binecuvintezi pe cel din fața ta.

4. Vocabularul celor prigoniți este și o redefinire a iertării.
Ștefan iartă fără să existe un gest de părere de rău din partea prigonitorilor.
Martirii iertau și acesta reprezenta felul de binecuvântare nerostită.
Iertarea lui Ștefan a fost și o iertare ce mijlocește la Dumnezeu pentru prigonitorii săi.
Ai binecuvânta pe prigonitori înseamnă și să îi vorbești de bine înaintea lui Dumnezeu.
„Ce i-ai spus până acum Domnului despre prigonitorii tăi?”

Sursa la care poate fi accesată predica: http://adm.infoo.tv/…/vineri-15-februarie-2013-seara-15-dec…