FacebooktwitterredditpinterestmailFacebooktwitterredditpinterestmail

DESPRE ÎNGERI…

Prin îngeri noi înțelegem acele ființe spirituale pe care Dumnezeu le-a creat mai presus de om și dintre care unele i-au rămas ascultătoare lui Dumnezeu și Îi îndeplinesc voia, în timp ce altele s-au răzvrătit, și-au pierdut starea lor de sfințenie și acum I se opun și Îi împiedică lucrarea.

Când ajungem la discuția despre îngeri, intrăm într-un subiect care în unele privințe este cel mai neobișnuit și mai dificil din toată teologia. Fără îndoială că ne putem da seama de dificultatea subiectului. Unul dintre motive este faptul că deși în Biblie există numeroase referiri la îngeri, ele nu sunt de o asemenea natură încât să ne ajute prea mult în elucidarea misterului îngerilor. Fiecare referire la îngeri este în legătură cu un alt subiect. Nu se vorbește despre îngeri în sine. Îngerii sunt menționați întotdeauna pentru a ne da mai multe date cu privire la Dumnezeu, la ce face El și la cum face El ceea ce face.

În Scriptură nu se afirmă explicit că îngerii au fost creați, și ei nu sunt menționați nici în relatarea despre creație (Gen. 1, 2). Faptul că ei au fost creați este însă subînțeles în Psalmul 148: 2, 5: „Lăudați-L toți îngerii Lui! Lăudați-L toate oștirile Lui!…Să laude Numele Domnului, căci El a poruncit și au fost făcute.” Se declară că îngerii, precum și obiectele cerești menționate în v. 3 și 4, au fost creați de Domnul.

Evreii și creștinii au crezut și au învățat de multă vreme că îngerii sunt ființe imateriale sau spirituale. Pe de altă parte, îngerii au apărut sub forma unor ființe umane cu trupuri materiale. În acest caz, dovezile explicite nu sunt prea numeroase. Afirmația cea mai clară referitoare la natura spirituală a îngerilor se găsește în Evrei 1: 14, unde scriitorul, vorbind în mod evident despre îngeri (v.5, 13), spune următoarele: „Nu sunt oare toți duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea?” Manifestările fizice consemnate în Scriptură trebuie considerate doar înfățișări adoptate pentru ocazia respectivă (angelofanii).

Îngerii sunt întotdeauna subordonați lui Dumnezeu și Îi îndeplinesc voia. Ei nu acționează pe baza unor inițiative proprii. Cu toate că sunt superiori omului prin multe din capacitățile și calitățile lor, ei fac parte din clasa ființelor create și în consecință finite. Nu știm cu exactitate când au fost creați, este însă evident că într-un anumit moment Dumnezeu i-a adus în ființă. În calitate de ființe în întregime spirituale îngerii sunt unici printre creaturi, însă cu toate acestea sunt doar creaturi.
Va urma…

Pastor Ioan Cocîrțeu