FacebooktwitterredditpinterestmailFacebooktwitterredditpinterestmail

E VIU CU-ADEVĂRAT !

Ne sunt atât de familiare întrebări de genul „Este credința creștină fondată pe simple păreri?”, „Poate omul mileniului trei să creadă că Isus a înviat?” sau „Rezistă istorisirea învierii chiar celei mai minuțioase analize?” O analiză a probelor învierii conduce la certitudinea că Isus Hristos este cine a zis că este. Minunea învierii Îl dovedește ca Dumnezeu.

A PUTUT HRISTOS SĂ ÎNVIEZE? Fiindcă e vorba despre El, e bine să ne apropiem de El să auzim ce a spus El în privința aceasta. Despre Sine, Isus a afirmat că e Mesia cel vestit de toți proorocii lui Israel. Când femeia samariteancă a zis: „Știu că are să vină Mesia; când va veni El, are să ne spună toate lucrurile”, Isus i-a răspuns: „Eu, cel care vorbesc cu tine, sunt Acela.” (Ioan 4:25, 26). Isus a spus despre Sine că e Fiul lui Dumnezeu. După arestarea Sa, în fața marelui preot și a Sanhedrinului , sub prestare de jurământ, dacă e sau nu Fiul lui Dumnezeu, în toată solemnitatea răspunde: „Da, sunt”. E adevărat că învierea este cea mai mare minune, dar dacă Domnul Isus este cine a zis că este, problema imposibilului cade. Îmi dau seama că fiind Dumnezeu poate totul. Vorbind despre viața Sa, a zis: „Nimeni nu mi-o ia cu sila, ci o dau Eu de la Mine. Am putere s-o dau și am putere s-o iau iarăși” (Ioan 10:18).

CINE A RĂSTURNAT PIATRA? Mormântul Lui fusese închis cu o piatră mare, aceasta a fost sigilată spre neschimbare și mormântul păzit de ostașii dușmanilor Lui. Dar la mormânt sigiliul este rupt și piatra răsturnată. Femeile care au venit în zori de zi la mormânt, erau frământate cu întrebarea: „Cine ne va prăvăli piatra?” Unele din ele au asistat la înmormântare și știau că o lespede grea a fost pusă la gura mormântului. La mormânt însă este o altă realitate. Piatra este dată la o parte. Cine a prăvălit-o? Pilat n-avea interesul. Preoții, nici atât. Garda? Ei tocmai pentru aceasta au fost puși acolo ca să păzească piatra sigilată. Dacă ne gândim la ucenici, ei erau în spatele ușilor închise de frica iudeilor. Nu există nicio altă explicație decât cea dată de evanghelistul Matei: „Un înger al Domnului s-a pogorât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului” (Matei 28:2).

UNDE E TRUPUL LUI ISUS? A fost furat de ucenici? Oare nu tocmai pentru aceasta a fost pusă garda? S-a spus că ostașii au adormit. Cum se face că soldații nu sunt pedepsiți că au adormit? De ce marii preoți nu fac niciun fel de investigații să caute trupul lui Isus? Niciun ucenic nu este arestat pentru aceasta, niciunul nu e anchetat să spună unde au ascuns trupul mort al lui Isus. Aveau ucenicii interesul să-L fure? Dacă Isus nu a fost Dumnezeu, cum a zis că este, înseamnă că i-a înșelat. Ei, ucenicii au lăsat toate și l-au urmat. Se așteptau ca El să izbăvească pe Israel, iar ei să fie înalți demnitari. Când au văzut că El S-a lăsat arestat, toți L-au părăsit. Cei doi ucenici în drum spre Emaus mărturisesc starea lor lăuntrică: „Noi trăgeam nădejde că El este Acela care va izbăvi pe Israel; dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri” (Luca 24:21). N-aveau nici motivul, nici capacitatea, nici posibilitatea, căci mormântul era bine păzit.

CE I-A TRANSFORMAT PE UCENICI? Schimbarea radicală a ucenicilor e un fapt izbitor ce nu poate fi tăgăduit. Din starea lor de adâncă depresie sufletească, de sub dărâmăturile speranțelor lor mesianice deodată țâșnește un foc ce le cuprinde ființa. Plânsul e preschimbat în bucurie exuberantă, frica în curaj uimitor, neputincioșii devin uriași. Evidența transformării e prea grăitoare ca să poată fi tăgăduită. Ea strălucește peste veacuri. Nimeni altul nu putea să știe mai bine ca ei ce i-a făcut să fie așa cum au fost. Și ei toți spun că au văzut pe Isus cel înviat. Deci, puterea învierii Lui a determinat schimbarea lor.
Învierea lui Hristos rezistă la cea mai minuțioasă cercetare. Caută să te convingi de adevăr, caută să-L cunoști pe Hristosul înviat.
HRISTOS A ÎNVIAT !

Pastor Ioan Cocîrțeu