FacebooktwitterredditpinterestmailFacebooktwitterredditpinterestmail

EDITORIAL – DARURILE SPIRITUALE

Darul de a fi apostol
“Şi El a dat pe unii apostoli;…”
Efeseni 4: 11 a

Cuvântul grecesc care numeşte acest dar înseamnă “unul trimis cu o însărcinare”. El a fost folosit în legătură cu orice mesager numit şi însărcinat pentru un anumit scop special. Epafrodit a fost un mesager (apostol) numit şi trimis de către biserica din Filipi lui Pavel (Filipeni 2: 25). Misionarii din jurul lui Pavel erau mesagerii (apostolii) trimişi şi însărcinaţi de către biserici (2 Corinteni 8: 23).
Totuşi, cei doisprezece au fost apostoli într- un sens special. După o noapte de rugăciune, Domnul Isus i- a ales pe cei doisprezece dintr- un mare grup de ucenici şi i- a numit apostoli (Luca 6: 13). Cei doisprezece constituiau un grup limitat şi au îndeplinit o funcţie specială în predicarea, învăţătura şi întemeierea Bisericii.
În Noul Tetament cuvântul apostol este folosit în trei sensuri:
În primul rând în sensul general pe baza căruia toţi suntem trimişii lui Hristos în lume şi aşa suntem părtaşi ai misiunii apostolice a Bisericii (Ioan 17: 18; 20: 21). Aşa că în senul general al cuvântului toţi suntem apostoli.
În al doilea rând cuvântul este folosit de cel puţin două ori pentru a- i descrie pe “apostolii bisericilor” (2 Corinteni 8: 23; Filipeni 2: 25), mesageri trimişi cu însărcinări speciale de către o biserică la alta. În acest sens, cuvântul poate fi aplicat misionarilor sau altor creştini trimişi cu misiuni speciale.
În al treilea rând darul apostoliei trebuie să se refere la acel grup mic şi special de oameni care erau “apostolii lui Hristos” şi care îi cuprindea pe cei doisprezece (Luca 6: 12, 13) şi pe Pavel (Galateni 1: 1). Unicitatea lor consta în aceea că erau martorii oculari ai persoanei istorice a lui Isus, în mod deoebit martori ai Celui înviat. De aceea, în sensul strict al cuvântului ei nu au succesori, deşi nu există nici o îndoială cu privire la faptul că astăzi există totuşi “apostoli”, în sensul de misionari.
Slujba apostolică reprezenta o lucrare de zidire a bisericii. Apostolii au lăsat în urma lor biserici întemeiate, organizate cu proprii lor prezbiteri şi diaconi. Aşadar, adevăraţii apostoli au zidit Biserica lui Hristos !

Pastor Ioan Cocîrţeu