FacebooktwitterredditpinterestmailFacebooktwitterredditpinterestmail
EDITORIAL – DARURILE SPIRITUALE
(partea a doua)
 
Sfântul apostol Pavel spune că darurile spirituale ne- au fost date „pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos” (Efeseni 4: 12). Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne- a dat fiecăruia dintre noi o însărcinare şi o dată cu ea şi darul supranatural pe baza căruia s- o putem îndeplini.
În 1 Corinteni 12: 7 citim următoarele: „…fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora”, aşa că nu trebuie să ne folosim darurile în mod egoist. Dimpotrivă, ele ni s- au dat spre folosul altora. Aşa cum spune Pavel în Filipeni 2: 3, 4: „Nu faceţi nimic din duh de ceartă sau din slavă deşartă; ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuşi. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci şi la foloasele altora”.
Se ridică întrebarea: „Cum aş putea să- mi descopăr darul ?”
Mai întâi, trebuie să ştii că Dumnezeu ţi- a dat cel puţin un dar şi că El doreşte să- l descoperi şi să- l foloseşti pentru gloria Sa. Pavel îi scria tânărului Timotei: „Îţi aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu, care este în tine…” (2 Timotei 1: 6).
În al doilea rând, descoperirea darului nostru spiritual este o problemă de rugăciune sinceră. Trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să ne călăuzească în cunoaşterea darului nostru. În acelaşi timp, ar trebui să fim convinşi că suntem gata să ne folosim darul într- un mod care- L va onora pe Dumnezeu.
În al treilea rând, descoperirea darurilor spirituale implică o cunoaştere de sine şi cunoaşterea îndemânărilor tale. Putem descoperi că ne place să facem anumite lucruri şi că avem şi îndemânarea de a le face. Trebuie să descoperim diverse căi specifice care vor facilita scoaterea la lumină a darurilor noastre.
Procesul descoperirii darurilor noastre poate să nu fie scurt, şi cu trecerea anilor, pe măsură ce suntem confruntaţi cu noi situaţii, putem descoperi daruri noi. Oricum ar fi, nu trebuie să ne lăsăm descurajaţi. Dumnezeu vrea să ne folosească, dar nu vom putea fi folosiţi pe deplin de El, până când nu ne descoperim darul şi nu Îl închinăm Lui. Persoana care este umplută de Duhul Sfânt, care se supune domniei lui Hristos total şi permanent, va ajunge să- şi descopere darurile cu oarecare uşurinţă.
Acceptă cu smerenie şi mulţumire darul care simţi că ţi l- a dat Dumnezeu şi foloseşte- l cât poţi de bine !
…vom continua.
Pastor, Ioan Cocîrţeu