FacebooktwitterredditpinterestmailFacebooktwitterredditpinterestmail

HULA ÎMPOTRIVA DUHULUI SFÂNT

”…Orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor; dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată…”
Matei 12: 31

Acest păcat a fost comis de dușmanii Domnului Isus atunci când L- au acuzat că scoate duhurile necurate cu ajutorul puterii Diavolului. În împrejurarea aceea, Mântuitorul afirmase cât se poate de clar că duhurile au fost scoase prin puterea Duhului lui Dumnezeu.
Cum ar putea fi înțeles acest păcat ?
Nici unul din cei cu care Duhul Sfânt se ostenește încă pentru a- i aduce la Hristos n- a comis acest păcat. Când cineva s- a împotrivit Duhului Sfânt așa încât El a încetat să mai lupte în el, atunci apare pericolul veșnic. Cu alte cuvinte, păcatul implică respingerea lui Hristos, total și irevocabil.
O ilustrare potrivită a acestui fapt este ultima predică rostită de Ștefan. El spunea: ”Oameni tari la cerbice…voi întotdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt” (Fapte 7: 51).
Contextul scoate clar în evidență faptul că, în primul rând, ei refuzau să ia în serios mesajul. Întocmai cum făcuseră și părinții lor când n- au primit și n- au crezut cuvintele profeților și mesagerilor lui Dumnezeu, făcându- se astfel vinovați de aceleași păcate. În Vechiul Testament citim că unii s- au opus, și- au bătut joc, i- au persecutat și i- au ridiculizat pe profeți. Deoarece profeții erau însuflețiți de Duhul Sfânt aceștia se împotriveau de fapt Duhului. Tot așa, Ștefan spune că atunci când oamenii cărora le vorbea el au refuzat să- i asculte pe apostolii lui Hristos, care vorbeau prin Duhul Sfânt, ei s- au împotrivit de fapt Duhului Sfânt.
Dar Ștefan mai spunea încă ceva. El spunea că așa cum în vechime Duhul lui Dumnezeu s- a luptat în zadar cu oamenii Vechiului Testament, căci ei neascultând au pierit, tot așa vor pieri și ascultătorii Lui dacă nesocotesc lucrarea Duhului în inimile lor. Împotrivirea față de Duhul Sfânt este un păcat comis numai de necredincioși. Dar este păcatul care, practicat continuu, duce la pierzare veșnică. Pentru cei ce se împotrivesc astfel Duhului nu rămâne decât judecata.
Singura posibilitate de iertare pentru păcătosul care se împotrivește Duhului Sfânt este primirea lui Isus Hristos, despre care mărturisește Duhul. Pentru o asemenea persoană mai există speranță numai în cazul în care se pocăiește imediat și permite Duhului să- Și facă lucrarea în inima lui.
Nu contează ce anume ai făcut, adu- ți aminte că Dumnezeu te iubește și dorește să- ți dea iertare pentru păcatul tău. Trebuie să fii eliberat de sub povara vinovăției care te apasă. Hristos a murit ca tu să fii liber !

Pastor Ioan Cocîrțeu