FacebooktwitterredditpinterestmailFacebooktwitterredditpinterestmail

ISUS ȘI RUGĂCIUNEA
Rugăciunea de învoire

”Apoi a mers puțin mai înainte a căzut cu fața la pământ, și S-a rugat, zicând: ”Tată, dacă este cu putință, depărtează de la Mine paharul acesta ! Totuși nu cum voiesc Eu, ci cum voiești Tu.” (Matei 26: 39)

Cel mai important lucru în viața omenească este dorința de a împlini voia lui Dumnezeu. Apogeul la care se poate ridica un suflet omenesc este acela de a fi în stare să spună în mod sincer: facă-se voia Ta ! Dumnezeu are un plan definit pentru omenire și pentru fiecare om în parte. Cea mai mare glorie pentru un om este să descopere care e planul lui Dumnezeu în ce privește propria lui viață și să împlinească acest plan. Este tocmai ceea ce a făcut Domnul Isus, mai presus de orice.

De la începutul lucrării Sale pământești El avea în față crucea. Această cruce a fost voia Tatălui ceresc. Ea era singura cale prin care omenirea putea fi răscumpărată și scopul venirii lui Hristos pe pământ a fost tocmai răscumpărarea acestei omeniri.

A spune ”facă-se voia Ta” nu înseamnă supunere cu stoicism la o povară oarecare și la o aspră hotărâre, ci înseamnă cooperarea plină de bucurie cu scopul divin și binefăcător. Voia lui Dumnezeu nu e pasivă ci activă. El vede și cunoaște viitorul mult mai bine decât noi. Ceea ce astăzi ni se pare că e o pierdere pentru noi prin voința lui Dumnezeu, se va schimba, sub scopul Său binefăcător, devenind mâine de cel mai mare câștig pentru noi.

A ști care e voia divină e privilegiul fiecărui copil al lui Dumnezeu. E dorința Lui ca noi să-I cunoaștem voia.

Se poate afla voia lui Dumnezeu prin cercetarea Scripturilor. Marea benedicție apostolică a fost: ”să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun, ca să faceți voia Lui, și să lucreze în noi ce-I este plăcut, prin Isus Hristos. A Lui să fie slava în vecii vecilor ! Amin.” (Evrei 13: 21)

Noi putem găsi voia lui Dumnezeu prin ascultare. Evanghelistul Ioan ne spune: ”Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu, dau dacă Eu vorbesc de la Mine.” (Ioan 7: 17). Dacă suntem sinceri în rugăciunea noastră când spunem: ”facă-se voia Ta”, înseamnă că suntem gata să realizăm ceea ce ne dorim. Dar prea adesea se întâmplă că ne făurim planurile noastre de viață, apoi cerem lui Dumnezeu să ne ajute a le executa, în loc ca mai întâi să-i predăm Lui viața noastră, pentru a ne ajuta să realizăm planurile Sale în legătură cu noi.

Apoi mai putem găsi voia Tatălui ceresc prin rugăciune. Avraam și Moise, Pavel și Ioan s-au rugat pentru a li se descoperi voia divină și au fost învățați ce să facă.

Roagă-te ! Gândește-te ! Vorbește cu oameni înțelepți, dar nu lua hotărârile lor ca definitive ! Ține seama de înclinația propriei tale voințe, dar nu te speria prea mult de ea. Dumnezeu niciodată nu zădărnicește fără rost natura omului și dorințele lui. Este o greșeală a crede că voia Lui nu-i decât un șir de neplăceri. Fă lucrul care îl ai în față, căci împlinirea voii lui Dumnezeu în lucrurile mici este cea mai bună pregătire pentru a ajunge să o cunoști în lucrurile mari.

Pastor Ioan Cocîrțeu