FacebooktwitterredditpinterestmailFacebooktwitterredditpinterestmail

ISUS

”Ea va naște un Fiu, și-i vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale” Matei 1: 21

Mulți copii din acea vreme purtau numele Isus, Unul singur avea însă să fie binecuvântarea venită în lumea noastră.

NUMELE LUI INDICĂ SPRE STATUTUL SĂU
Numele Său arată că El este Fiul lui Dumnezeu. Nu era un bebeluș obișnuit, un copil ca oricare altul. Cel născut la Betleem este Dumnezeu etern. Isaia 7.14: ”De aceea, Domnul însuşi vă va da un semn: „Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naşte un Fiu şi-I va pune numele Emanuel.” Când spunem Isus, spunem Dumnezeu.
Numele Său arată că este Regele etern al lui Israel. În 2 Samuel, capitolul 7, Dumnezeu promite lui David o împărăție veșnică, iar în persoana Domnului Isus Cristos această promisiune se împlinește.
Numele Său arată că va fi mare. Dacă te uiți la modul și la locul în care se naște, nu găsești decât lipsă și sărăcie, dar împlinirea profețiilor în persoana Lui demonstrează un statut aparte: Cel întâi născut, Capul Bisericii, Cel care are întâietatea în toate lucrurile.
Primul om, Adam, a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, dar el a adus în lume păcatul și moartea prin neascultare. Al doilea Adam, Isus Cristos, a restabilit tot ceea ce primul Adam a distrus prin păcat. Pilat a declarat despre El: ”(…) Eu nu găsesc nicio vină în Omul acesta.” (Luca 23.4b). A trăit și a murit fără păcat! A adus viață acolo unde era moarte, a adus vindecare acolo unde era boală, a adus eliberare acolo unde era sclavie.

NUMELE LUI INDICĂ SPRE SĂRĂCIA SA
Ieslea prezentă în scenetele actuale nu reprezintă adevăratul aspect al cadrului istoric real. Lipsa luminii, a căldurii și a confortului din acel loc au fost elementele prezente la venirea lui Dumnezeu între oameni: ”Căci cunoaşteţi harul Domnului nostru Isus Cristos. El, măcar că era bogat, S-a făcut sărac pentru voi, pentru ca, prin sărăcia Lui, voi să vă îmbogăţiţi.” (2 Corinteni 8: 9). Cel ce i-a îmbogățit pe mulți, nu a avut parte decât de sărăcie. Oamenii I-au întors spatele, ignorarea a fost prezentă în atitudinea oamenilor ce au avut de-a face cu El. Nu a avut posesiuni materiale: nu a avut mijloc de deplasare, căci a împrumutat un măgar la intrarea în Ierusalim, nu a avut bani, căci Petru a pescuit un pește din gura căruia a scos banii necesari plătirii de impozite, nu a avut o locuință a Sa, căci a închiriat o cameră pentru a sărbători Paștele.

NUMELE LUI INDICĂ SPRE SLUJBA LUI
Avea Să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru cei ce doresc relația cu Dumnezeu. Toate acestea Le-a făcut pentru noi. S-a născut pentru tine, a trăit pentru tine, a murit pentru tine, a înviat pentru tine!

NUMELE LUI INDICĂ SPRE SLAVA SA
Isaia 53.1-6 arată starea smerită în care a venit în lume, poate de aceea unii oameni nu văd în El mai mult decât un tâmplar din Israel. Cu toate acestea însă, au fost oameni ce au avut viziunea potrivită a slavei Sale. Petru avea să declare că El este Fiul lui Dumnezeu. ”La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce. De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dat Numele care este mai presus de orice nume; pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Cristos este Domnul.” Filipeni 2.8-11. Când vă gândiți la El, nu vă gândiți doar ca la un copilaș neajutorat, ci trebuie să vedeți în El slava Singurului Dumnezeu. Nădejdea în El nu înșeală!

Ce nume minunat, ce nume minunat,
Ce nume minunat este Isus!
El este Domnul meu,
A toate Creator,
Ce nume minunat este Isus!
El este Păstorul, e Stânca cea tare,
Atotputernic e!
Să-I dăm cinstire, slavă, mărire.
Ce nume minunat este Isus!

Pastor Ioan Cocîrțeu