FacebooktwitterredditpinterestmailFacebooktwitterredditpinterestmail

,,Redescoperind familia biblică”
Păstor Ioan Cocîrțeu

Partea a X- a: Radiografia crizelor familiale
Pasaj biblic: Geneza 27:1-40

Familia este capodopera lui Dumnezeu, iar în familie trebuie să se vadă dragoste, bunătate și credincioșie ca ale lui Dumnezeu.

1. Practicile rele sunt sunt o cauză a problemelor în familie.
În familia lui Isaac a fost greșit faptul că Rebeca a avut pe Iacov ca fiu favorit, iar acest lucru a dus la ură între frații.
De asemenea a fost greșit faptul că Isaac a refuzat să își extindă binecuvântarea și pentru Esau.
Câteva practici rele în viața de familie sunt:
a.minciuna – viața de familie nu poate fi susținută prin minciună.
b. critica – când inima e rea apare problema critici și a conflictelor. Să învățăm să ne apreciem unii pe alții în cadrul familiei.
c. nervozitatea necontrolată – problema se rezolvă prin calm și dragoste, nu prin ceartă. Proverbe 14:29; Proverbe 15:1;
Proverbe 15:18; Efeseni 4:31
d. neconcordanța planurilor între cei doi- când nu există unitate apar conflictele.
Orice cauză trebuie adusă la crucea Domnului Isus și fiecare membru al familiei să se pocăiască.

2. Consecințele crizelor familiale
Este un gând necugetat să vrei să îți distrugi partenerul.
a. Ceea mai mare consecință a crizelor familiale este nesocotirea Cuvântului lui Dumnezeu.
b. Frângerea relațiilor- Sunt părinți care nu mai comunică între ei, ci comunică prin copil. Lipsa părtășiei dintre soți e prilej de părtășie cu diavolul.
c. Distrugerea copiilor – li se deformează caracterul
d. Împietrirea inimii. Lipsa de veghere din punct de vedere spiritual conduce la împietrirea inimii. Evrei 3:13

3. Corectarea acestor crize
a. Nevoia de corectare – Pentru a putea fi corectate aceste crize familiale trebuie să privim în Scriptură.
b. Recunoașterea vinovăției- Fiecare membru al familiei să își recunoască vina și să își ceară iertare.
c. Să uităm problemele – Să acoperim greșeala cu dragoste și să nu o menționăm mereu în vorbirea noastră ca să nu aducem dezbinare în cadrul familiei. Proverbe 17:9; Efeseni 4:32

Site-ul la care poate fi accesată predica completă: http://adm.infoo.tv/vod/vineri-28112014-seara-28-nov-2014