FacebooktwitterredditpinterestmailFacebooktwitterredditpinterestmail

Biblia și vremurile din urmă
Studiu biblic pe cartea Apocalipsa
Păstor: Ioan Cocîrțeu

Timișoara 2010

Biblia și lucrurile de pe urmă. ,,Un subiect îl socotești extrem de important în Biblie după numărul de apariții în Scriptură. În Vechiul Testament cel puțin jumătate din prorocii sunt legate de revenirea Domnului Isus, iar în Noul Testament cel puțin 319 versete, adică 1 din 25 de versete sunt consacrate revenirii Domnului Isus.” (Păstor Ioan Cocîrțeu, predica Biblia și lucrurile de pe urmă, Studiu Apocalipsa)
Sursa la care poate fi accesată predica completă:
http://audio.resursecrestine.ro/predici/73231/01-biblia-si-lucrurile-de-pe-urma
Semnele venirii Domnului Isus
,,A doua Sa venire ocupă un loc important în viața credincioșilor. Prin nașterea Sa, Domnul Isus a adus pe pământ lumea lui Dumnezeu. Prin moartea Sa, Domnul Isus ne-a făcut în stare pe noi să moștenim lumea Sa. Prin învierea Sa, Domnul Isus s-a dus în slavă, ca să pregătească lumea lui Dumnezeu pentru noi, iar prin Revenirea Sa vrea să ne pună la dispoziția noastră cerul.
Semnele venirii Lui sunt:
– lepădarea de credință
– semnul războaielor
– foametea și epidemiile
– persecutarea creștinilor
– propovăduirea Scripturii la toate neamurile” (Text biblic: Matei 24: 15-35)
,,În anul 1500 Biblia era tradusă în 14 limbi. În prezent Biblia este tradusă în 1800 de limbi care reprezintă 98% din populația Pământului.” Sursa : http://audio.resursecrestine.ro/predici/73232/02-semnele-venirii-domnului-isus

,, A doua venire a Domnului Isus este baza speranței celui credincios.”
,, Bazat pe promisiunea Lui credem cu toată ființa că El se va întoarce să ne ia cu El și să ne ducă acasă și să fim pentru totdeauna cu El în slavă.”
,, Momentul revenirii Domnului Isus nu îl știe nici un credincios, ci numai Dumnezeu Tatăl.”
Venirea Domnului Isus este sigură și semnele prevestesc că venirea Lui este mai aproape ca oricând. Evenimentul venirii Domnului Isus ne uimește prin strălucirea lui și prin impactul pe care îl va avea asupra oamenilor.
A doua venire a Domnului Isus
Cum va fi venirea Domnului Isus?
1. Domnul Isus va veni personal. Ioan 14:3
Unii susțin că Domnul Isus nu va reveni în persoană, dar El va reveni în persoană.
1 Tesaloniceni 4: 16
De ce vine Domnul Isus personal?
– Domnul Isus vine personal ca un semn al responsabilității. Evrei 9: 28
– Domnul Isus vine personal ca un semn al respectului pentru mireasa Lui.
– Vine în mod personal după Biserica Sa.
2. Domnul Isus va veni în mod fizic. Apocalipsa 1 : 7
– Domnul Isus vine în mod fizic ca să îi confrunte pe păcătoși. Ioan 19: 36, 37
– Domnul Isus vine în mod fizic ca să îi întărească pe credincioși.
3. Domnul Isus va veni în mod vizibil. Matei 24:30, 31
La nașterea Sa Domnulu Isus nu a fost văzut de mulți oameni, dar a doua Sa venire va fi glorioasă și toți oamenii îl vor vedea pe Domnul Isus. Oamenii vor fi siliți să îl vadă. Toate privirile vor fi îndreptate spre El.
4. Domnul Isus vine în mod neașteptat. 1 Tesaloniceni 5: 2,3
– Va fi un eveniment care se va desfășura uluitor de repede.
– Credinciosul trebuie să vegheze. Matei 25: 13
5. Domnul Isus va veni și triumfător și glorios.Va veni pe nori cu multă putere și cu o mare slavă. Marcu 13: 26
Credinciosul trebuie să fie pregătit pentru întâlnirea cu El. 2 Petru 3:14″
sursa : http://audio.resursecrestine.ro/…/03-cum-va-fi-venirea-domn…

,,Studierea Scripturii este un câștig pentru fiecare dintre noi. Prin Scriptură Dumnezeu ne crește și ne pregătește pentru cer.”
Așteptarea Domnului trebuie să ne schimbe radical ținta, dorințele vieții noastre în asemenea fel încât să corespundă planurilor Lui.
Duhul Sfant ne întreabă pe toți cât ne pregătim pentru venirea Domnului?
Veșnicia este hotărâtă de pregătirea sau nepregătirea noastră cu privire la venirea Lui.
Ce fel de oameni ar trebui să fim noi?
Trebuie să fim oameni pregătiți.
1. Oamenii pregătiți pentru venirea Lui sunt oamenii treji din punct de vedere spiritual. Romani 13: 11,12
Sunt oameni mântuiți, izbăviți de sub puterea păcatului. Omul treaz nu mai doarme somnul păcatului. Sunt oameni care veghează. Luca 12:37,38
Un om treaz din punct de vedere spiritual experimentează suferința pentru Domnul. 1 Petru 4: 12, 13
2. Oamenii pregătiți pentru venirea Lui sunt oamenii sfinți 2 Petru 3 : 11 Trebuie să ne sfințim în fiecare zi. Sfințirea trebuie să fie preocuparea permanentă a celui ce așteaptă venirea Lui. Oamenii sfinți sunt biruitori. Filipeni 1: 6
Oamenii sfinți sunt vrednici de cer. Pe măsura sfințirii noastre ne apropiem tot mai mult de Cer și ne depărtăm tot mai mult de Pământ.
3. Oamenii pregătiți pentru venirea Lui sunt oamenii lucrători.
A lucra pentru Dumnezeu înseamnă a fi un om serios cu Dumnezeu și cu tine. Luca 21: 34, 35
Cei pregătiți se caracterizează și prin consacrare pentru lucrarea Domnului.
4. Oamenii pregătiți pentru venirea Domnului sunt și oamenii iubitori.
Daca îl iubești pe Dumnezeu iubești și pe semeni. Cerul este împărăția dragostei.
5.Oamenii pregătiți pentru venirea Domnului sunt oamenii rugativi. Rugăciunea are menirea de a ne întări. Trebuie să veghem în vederea rugăciunii.”
Sursa la care poate fi accesată predica completă: http://audio.resursecrestine.ro/…/04-oameni-pregatiti-ptr-v…
,,Noi îl așteptăm pe Domnul Isus să revină după Biserica Sa.
Biserica Lui nu va fi lăsată pe pământ ci va fi luată din valea plângerii și va fi dusă în slavă împreună cu Domnul.Răpirea Bisericii nu este o doctrină tainică. Răpirea Bisericii nu este doar o demonstratie a puterii Lui, ci și o dovadă a credincioșiei Bisericii față de El. Ioan14:1-4

Răpirea Bisericii

Se va întâmpla în momentul stabilit de Dumnezeu. Toți vom fi răpiți ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul.
1. Cum se va produce răpirea credincioșilor?
Se va produce după un plan bine pus la punct de Dumnezeu.
La răpirea credincioșilor Dumnezeu își va dovedi puterea în univers. Smulgerea credincioșilor de pe acest pământ este legată de El. Va fi dat un semnal. În ziua aceea se va auzi un strigăt, un glas de arhanghel și se va auzi trâmbița lui Dumnezeu.
Răpirea nu va avea loc la voia întâmplării fără un moment bine determinat.
Domnul Isus va veni personal cu îngerii Săi ca să își întâmpine mireasa. Omul își va arăta supunerea la răpirea Bisericii. 1 Tesaloniceni 4:16, 17. Astăzi Dumnezeu lasă har și îndurare și îngăduie omului să trăiască cum vrea.
În ziua aceea însă orice om se va supune înaintea Domnului.
De răpire vor avea parte cei credincioși. Cei morți vor învia și cei vii vor fi schimbați. 1 Corinteni 15:51-53; Ioan 5:28, 29
La răpirea credincioșilor universul își va dovedi colaborarea cu Dumnezeu. Orice om îl va putea vedea pe Fiul Lui Dumnezeu și îl vom întâmpina pe Domnul în văzduh.
2. Când va avea loc răpirea celor credincioși?
Momentul răpirii Bisericii Sale nu îl poate cunoaște nimeni.
Când se va împlini numărul celor mântuiți, Biserica va fi răpită în glorie. Romani 11:25
Venirea Lui se va realiza o singură data atât ca să răsplătească cât și să judece. Matei 13:30, 41:2 Tesaloniceni 1:6
Biserica va fi răpită după ce va trece prin mari necazuri. Filipeni 1:29
Dumnezeu în marile necazuri își va păzi Biserica Sa și Biserica își va dovedi loialitatea față de El.

3. Cine sunt cei care vor fi răpiți?
– Vor fi luați aceia care sunt în Hristos și care au primit credința în Domnul Isus. Aceia care au primit mântuirea. 1 Corinteni 15:22, 23
– Vor fi luați aceia care trăiesc și lucrează prin Duhul Sfant. Matei 25:10.
– Vor fi luați aceia care au lucrat pentru Domnul și care au fost credincioși în slujba Lui.
– Vor fi luați aceia care sunt biruitori până la capăt. 1 Timotei 6:12″
Sursa la care poate fi accesată predica completă: http://audio.resursecrestine.ro/…/73235/05-rapirea-bisericii

,, Lucrurile viitoare se vor desfășura atât în întreaga creație a lui Dumnezeu cât și în viața fiecărui om. Sunt fapte, stări și lucrări pe care Dumnezeu le-a pregătit să aibe loc în lumea văzută și nevăzută. Aceste fapte, stări și lucrări vor avea loc când Domnul Isus va reveni a doua oară.
Adevărurile vieții de apoi
1. Importanța lumii de dincolo. Viața de apoi este un adevăr pe care îl cunoaștem din Scriptură și acesta este un subiect important în Biblie. Dumnezeu în planul Său veșnic a dat importanță vieții de dincolo de mormânt.
a.Viața de apoi are importanță pentru că viața de pe pământul acesta nu are puterea să ne satisfacă pe nici unul dintre noi. Viața noastră de pe pământ este scurtă și plină de necazuri.Iacov 4:14
Viața pe pământul acesta este și nedreaptă.
b. Viața de apoi este importantă și pentru faptul că inima omului poartă în ea gândul veșniciei. Acest gând nu poate fi satisfăcut decât cu ceva care vine de la Dumnezeu.
c. Viața de apoi este importantă și pentru faptul că omul este rânduit să îl vadă pe Dumnezeu. Dumnezeu ne-a făcut pentru El. Scopul nostru este acela de a ajunge la Dumnezeu.
2. Destinul veșnic al omului.
a. Omul își are originea în cel Veșnic. Geneza 1: 26, 27
Omul este făcut dintr-o parte materială și o parte spirituală. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu un duh care poate comunica cu Dumnezeu, cu conștiință morală și cu înțelepciune ca să înțelegem Scriptura și cu o voință de a alege binele sau răul. Avem o inimă pentru a fi capabili să îl iubim pe Dumnezeu. Lumea cealaltă nu este o anexă a vieții noastre, ci este scopul existenței noastre pe pământul acesta.
b. Noi avem și existența în cel Veșnic.
Duhul omului se întoarce la Dumnezeu. Eclesiastul 12:7
c. Noi avem și o răsplată veșnică. În ziua aceea când vom trece în veșnicie vom simți ori bucuriile veșnice dacă am trăit o viață sfântă, plăcută Domnului sau vom simți chinurile veșnice dacă am trăit o viață în păcat. Cei care au trăit o viață sfântă împreună cu Domnul vor fi răsplătiți veșnic.
3. Biblia ne vorbește și despre realitatea incontestabilă a morții.
Între cei neprihăniți și cei păcătoși există o prăpastie după ce mor.
Moartea celor neîmpăcați cu Dumnezeu
Omul care nu este împăcat cu Dumnezeu ajunge să moară despărțit de Dumnezeu ca unul care abordează moartea complet nepregătit și se găsește în următoarele situații până în clipa morții:
– omul păcătos care caută bogățiile acestei lumi și nu îl caută pe Dumnezeu
– omul nelegiuit care nu crede în viața de apoi și îl ignoră pe Dumnezeu.
– omul nelegiuit care se află în insensibilitate până în clipa morții.
– cei nelegiuiți în viața de apoi: – suferă și sunt pe deplin conștienți.
– celor nelegiuiți le funcționează memoria perfect
– cei nelegiuiți au o suferință care nu poate fi ușurată de nimeni și de nimic.
– cei nelegiuiți nu pot scăpa din iad.
Moartea celor credincioși. Domnul Isus a murit ca să ne izbăvească de consecințele păcatului. Cei care au crezut în jertfa Domnului Isus ajung în cer pentru că s-au împăcat cu Dumnzeu. Omul neprihănit care a păzit Cuvântul Domnului ajunge în cer.
– cel neprihănit socotește moartea ca un câștig Filipeni 1:20-23
– cel neprihănit socotește moartea ca o mângâiere. În cer nu mai este durere, boală ci credinciosul este mângâiat și nu mai suferă.
– moartea pentru cel credincios înseamnă odihnă de ostenelile lui. Apocalipsa 14:13
Suntem rânduiți pentru un destin veșnic. Ori în cer ori în iad ?
Toți suntem datori cu o moarte înaintea Stăpanului!” Sursa: http://audio.resursecrestine.ro/…/06-adevarurile-vietii-de-…

,,La moartea fiecărui om ceea ce este dumnezeiesc se desparte de ceea ce este pământesc. Trupul este așezat în pământ și duhul se duce la Dumnezeu care l-a dat. Trupul este supus putrezirii.
Starea sufletului între moarte și înviere
Starea aceasta nu este starea finală a sufletului. Timpul dintre moarte și înviere a sufletului este numit starea intermediară. Starea finală a sufletului începe atunci când Domnul Isus va veni pe norii cerului și va avea loc judecata fiecărui om și se va intra în eternitate pentru veci de veci. Această stare însă este o stare între moarte și înviere.
1. Sufletul după moarte merge în veșnicie.
Moartea fizică înseamnă separarea sufletului de trup. Cei necredincioși sunt în locuinta morților. Este condiția în care oamenii sunt nenorociți, în chinuri și așteaptă judecata lui Dumnezeu. Luca 16: 23
Cei credincioși sunt lângă Domnul în odihnă așteptând învierea glorioasă a sfinților. Luca 16:22
Unii susțin că atât trupul cât și sufletul se află în mormânt până la înviere. Este greșit ceea ce susțin deoarece sufletul după moarte merge în veșnicie.

2. Sufletul după moarte este conștient.
Există o concepție populară care este numită somnul sufletului. Cei care susțin această concepție se bazează pe versetul din 1Tesaloniceni 4:13 dar în acest verset expresia ,,cei ce-au adormit” se referă la trup nu la suflet. Luca 9:30, 31, Apcalipsa 6: 9-11
3. Sufletul după moarte experimentează răsplata.
După moarte credincioșii se îndreaptă imediat spre un loc și spre o stare de binecuvântare.
Necredincioșii imediat vor experimenta chinul și pedeapsa. Purgatoriul nu există.
Există oare o diferență între răsplata aceasta de până la venirea Domnului Isus și răsplata de după venirea Domnului Isus?
Experiența până la întoarcerea glorioasă a Domnului Isus este în același loc, de aceeași calitate dar nu este de aceeași intensitate ca după revenirea Domnului Isus. După revenirea Domnului Isus gradul de răsplătire va fi mai mare.
4. Sufletul credincioșilor după moarte se bucură de odihnă.
Cei ce au murit în Hristos acum în prezent sunt răsplătiți și sunt în prezența Lui.
Cei care au murit fără să fie împăcați cu Hristos sunt în suferință veșnică.
5. Sufletul după moarte nu vede pe pământ.
Sufletul care se odihnește nu ar cunoaște o adevărată odihnă dacă ar vedea ce se întâmplă pe pământ. 1 Samuel 28:13-15
Morții nu sunt a toate cunoscători. Sufletele celor morți nu ne-au uitat. Își păstrează memoria și judecata lucidă. Doar Dumnezeu are atotcunoașterea.
6. Sufletul după moarte nu poate fi invocat, chemat.
Sființii sunt în mormânt. Domnul vrea să ne închinăm doar Lui. El este un Dumnezeu gelos. Exod 20:3-5; Deuteronom 18: 11.
7. Sufletul după moarte nu se roagă pentru cei vii.
Unii spun că cineva acolo sus se roagă pentru ei. Biblia nu vorbește despre așa ceva. Bogatul se roagă lui Avraam, dar Avraam nu îl acceptă și nu îl primește.
Scriptura ne vorbește despre o mântuire pe care o primim doar prin Domnul Isus. Toți aceia care prin pocăință și credință se împacă cu Dumnezeu ajung în prezența lui Dumnezeu. În Isus Hristos avem totul deplin atât pentru viața aceasta cât și pentru viața viitoare.
8. Sufletul celor credincioși după moarte poate fi pomenit, nu chemat și nici invocat. Ps 112: 6, Proverbe 10:7, Evrei 13: 7”
Sursa la care poate fi accesată predica completă http://audio.resursecrestine.ro/…/07-starea-sufletului-intr…
Învierea credincioșilor
,,Învierea morților va fi o realitate istorică. Cei credincioși și cei necredincioși vor fi luați din țărâna pământului ca să stea în fața Dreptului Judecător.
Învierea credincioșilor este speranța noastră în fața morții. Învierea credincioșilor este baza credinței noastre. Toți cei care au murit în Hristos vor moșteni Împărăția Lui.
Învierea morților va transforma istoria lumii și a veșniciei. Evenimentul acesta va pune în mișcare pământul și va pune în mișcare cerul. Morții vor fi luați din țărâna pământului, dar se vor îndrepta spre cer. Va fi minunea revederii oamenilor cu Dumnezeu pe nori în fața cerului deschis pentru unii și în fața cerului închis pentru alții. Unii vor sta în fața Dreptului Judecător pentru binecuvântare, alții pentru pedeapsa veșnică.
1. Când va avea loc învierea credincioșilor?
Biblia vorbește și despre învierea spirituală a credinciosului care a avut loc în momentul nașterii din nou. Ioan 5:24

a. Învierea trupului va avea loc în ziua de apoi. Ioan 6:39;40;44;54.
Dumnezeu a programat ziua în care vor învia cei credincioși.
Va fi o zi glorioasă și binecuvântată în care toți aceia care au murit în Hristos vor fi luați din țărâna pământului ca să fie duși la Dumnezeu.
b. Învierea credincioșilor va avea loc și la venirea Domnului Isus.
Venirea Lui va declanșa toată desfășurarea sfârșitului de veac. 1 Corinteni 15: 22, 23
c. Credincioșii vor învia la răpirea Bisericii. 1 Corinteni 15:51-53
La o clipeală de ochii cei morți vor fi înviați, iar cei vii vor fi transformați. Conform Scripturii, Hristos este cel dintâi rod al învierii, iar cei credincioși sunt marele seceriș al Domnului Isus.
2. Prin cine vor învia credincioșii?
a. Există o forță a învierii care este puterea divină și nu cea umană. Învierea va fi rezultatul acțiunii conjugate a Sfintei Treimi. Învierea credincioșilor se va realiza prin Dumnezeu Tatăl. 1 Corinteni 6:14
b. Morții vor învia și prin Domnul Isus. Ioan 11:25
c. Învierea se va realiza și prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este acela care dă viața. Ioan 6:63, Romani 8:11
3. Cine va avea parte de învierea glorioasă?
Toți cei care au murit vor învia. Cei buni și cei răi vor învia, însă nu toți vor avea parte de același fel de înviere. Unii se vor scula pentru viața veșnică și alții pentru pedeapsa veșnică. Ioan 6:39, 44
a. Cei care sunt ai Domnului vor avea parte de o înviere glorioasă.
1 Corinteni 15:22, 23
Învierea pecetluiește statutul nostru. Cei ce au fost ai Domnului când au murit, vor fi ai Domnului și după înviere.
b. Învierea aceasta îi vizează și pe cei care au făcut binele. Ioan 5:29
După ce ai primit mântuirea și ești al Domnului, să îți consumi viața pe pământ făcând binele și să te ferești de rău. Romani 2:7
c. Cei ce și-au răstignit firea pământească vor avea parte de înviere. Matei 10:39, 2 Timotei 2:11
d. Vor avea parte de înviere glorioasă și aceia care sunt neprihăniți. Cel care crede în Domnul Isus pe baza credinței și pocăinței vor avea parte de învierea glorioasă. Faptele Apostolilor 24:15.
Filipeni 3: 10. ,,Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui, și părtășia suferințelor Lui, și să mă fac asemenea cu moartea Lui; 11. ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți.” Sursa la care poate fi accesată predica completă: http://audio.resursecrestine.ro/…/08-invierea-credinciosilor

,,Viața noastră pământească este contabilizată în fiecare zi de Dumnezeu. El ne cercetează de aproape și ne cunoaște. (Psalmul 139) Drept urmare, noi ca oameni, trebuie să dăm un raport pentru modul în care am trăit pe pământ. 2 Corinteni 5:10
Judecata de apoi
1. Certitudinea judecății de apoi
a. Judecata de apoi este o certitudine deoarece Sfânta Scriptură vorbește despre o zi a judecății care este un eveniment care se va întâmpla în viitor. Eclesiastul 11:9, Matei 25:31,32.
b. Siguranta judecății este dată și de mărturia conștiinței. Cele mai multe conștiințe au simțul binelui și al răului. Romani 2:14,15
c. Certitudinea judecății este dată și de mărturia învierii Domnului Isus.
Faptele Apostolilor 10:42
2. Caracteristicile judecății de apoi
a. Va fi o judecată universală. Matei 25:32 Morții și vii vor sta în fața Dreptului Judecător.
b. Judecata de apoi este o judecată dreaptă pentru că Dumnezeu Tatăl și Domnul Isus au un caracter drept. Psalmul 98:9
c. Judecata Lui va fi o judecată publică. Luca 12:2,3
d. Judecata de apoi va fi înfricoșătoare. Apocalipsa 6:15-17
e. Judecata aceasta va fi o judecată definitivă. Matei 25:31-46
3. Criteriile judecății de apoi
a. Fiecare va fi judecat după lumina care a primit-o. Romani 2:12; Luca 11:31,32
b. Fiecare va fi răspunzător înaintea lui Dumnezeu chiar în lipsa Evangheliei. Dumnezeu a acordat oamenilor trei descoperiri ale Lui.
Creația este prima descoperire. În creație se văd însușirile nevăzute ale lui Dumnezeu. Romani 1:20
Conștiința noastră este a doua revelație. Dumnezeu a imprimat principiile de bază ale legii Sale în fiecare dintre noi.
Sfânta Scriptură este a treia revelație din care îl putem cunoaște pe Dumnezeu.
4. Conținutul judecății de apoi
Conținutul judecății celor credincioși
a. Dumnezeu va evalua faptele credinciosului. Apocalipsa 20:11,12;
1 Samuel 2:3.
b. Dumnezeu va evalua lucrarea credinciosului. Evrei 6:10
c. Dumnezeu va cântări mărturia credinciosului în fața oamenilor despre
Domnul Isus. Modul cum îl mărturisesc pe Hristos și cât îl mărturisesc pe Hristos celor din jur? Matei 10:32
Dumnezeu va cântări suferința credinciosului pentru Domnul. Trăiește ca sfânt și vei avea de suferit. Daca vrei să fi ca și Hristos vei avea de suferit. Matei 5:11,12
Conținutul judecății celor necredincioși
a. Dumnezeu va judeca lucrurile ascunse ale oamenilor. Romani 2:16
b. Dumnezeu va judeca prin Hristos cuvintele rele. Matei 12:36
c. Dumnezeu va judeca faptele nelegiuite. Iuda 14,15
Judecata de apoi are ca scop să trezească pe orice om care este în viață să se corecteze și să se împace cu Dumnezeu. După moarte nu se mai poate face nimica!”
Sursa la care poate fi accesată predica completă: http://audio.resursecrestine.ro/predi…/…/09-judecata-de-apoi

,,Relația noastră cu Mântuitorul este prin credință. 1 Petru 1:8,9
Relația prin credință cu Domnul Isus într-o zi se va sfârși, pentru că Domnul Isus iubește Biserica Sa și dorește clipa unirii cu Biserica Sa.
Biserica Sa la rândul ei Îl iubește și așteaptă clipa întâlnirii cu Domnul Isus. Apocalipsa 22:17
Nunta Mielului
1. Unicitatea nunții Mielului.
a. O nuntă cum va fi nunta Mielului nu a mai fost și nu va fi. Nunta Mielului este pregătită de Dumnezeu.
b. Nunta aceasta este unică datorită dragostei desăvârșite care există între Biserica Sa ca mireasă și Hristos ca Mire ceresc. Hristos iubește Biserica Sa de o veșnicie întreagă. 1 Ioan 4:16; 1 Ioan 4:17, 18
c. O nuntă unică și prin Mirele ei. Domnul Isus este Mirele etern și ceresc. Ioan 3:29, Matei 9:14, 15
d. Nunta aceasta este unică și prin Mireasa Sa. Efeseni 5:25-27
2. Pregătirea nunții Mielului
a. Pentru nunta aceasta se pregătesc relațiile dintre noi și Mire. Noi vom fi ai lui Hristos și El va fi al nostru. Biserica Sa va fi supusă în întregime Domnului Isus.
b. Pentru nunta aceasta se pregătesc și hainele neprihănirii. Noi am fost îmbrăcați cu neprihănirea lui Hristos atunci când prin pocăință și credință noi am primit neprihănirea lui Dumnezeu. Romani 3:22
Noi suntem chemați să ne îmbrăcăm cu faptele neprihănirii. Suntem chemați să ne pregătim din timp pentru nunta Mielului.
c. Pentru nunta Mielului se pregătește și atmosfera care va fi solemnă. Biserica Sa îl va vedea pe Domnul Isus față în față. Domnul Isus își prezintă Mireasa în cer.
3. Ospățul nunții Mielului. Apocalipsa 19:9
a. La acest ospăț din cer vor lua parte patriarhii, profeții si cei răscumpărați. Luca 13:28,29
b. Ospățul acesta va fi celebrat în cer. Unirea veșnică dintre Hristos și Biserica Lui va avea loc în cer. Domnul Isus s-a dus ca să pregătească locul pentru noi.
c. Nunta Mielului va fi caracterizată de bucurie.
d. Nunta aceasta va fi și dovada generozității Mielului. Chemarea la mântuire este pentru toți cei care aud Evanghelia. Prin pocăință și credință în jertfa Domnului Isus, omul poate să fie în cer împreună cu Domnul Isus. Unii se exclud de bună voie prin refuzul lor de a se pregăti pentru nunta Mielului. Matei 22:3; Matei 22: 5, 6”
Sursa la care poate fi accesată predica completă:
http://audio.resursecrestine.ro/pre…/73240/10-nunta-mielului

,,După judecata de apoi cei mântuiți vor moșteni cerul, iar cei nemântuiți vor ajunge în iad. Purgatoriul nu există.
Cerul este locul răsplătirii veșnice. Cei care au crezut în jertfa Domnului Isus și au rămas credincioși Domnului până la final vor ajunge în cer.
Iadul este locul pedepsei veșnice unde vor ajunge cei care nu au crezut în jertfa Domnului Isus.
Iadul- locul pedepsei veșnice
1. Locul pedepsei veșnice este o realitate teribilă. Evrei 10:28- 31
Iadul este un foc veșnic. Iadul este întuneric, durere și chin veșnic.Vor fi remușcări amare și suferință cumplită. Viața veșnică înseamnă împreună cu Dumnezeu pentru eternitate. Iadul înseamnă despărțit de Hristos pentru eternitate.
2. Iadul este o suferință cumplită
Oamenii care nu au vrut să asculte pe Dumnezeu vor suferi. Suferința înseamnă să fi lipsit de tot ceea ce poate da Dumnezeu. Cei care ajung în locul pedepsei veșnice vor experimenta un sentiment de singurătate și izolare. Oamenii care ajung acolo sunt separați de Dumnezeu pentru eternitate.
3. Iadul este o existență eternă. Isaia 33:14, Isaia 66:24, Matei 3:12, Marcu 9:43
Cei nemântuiți nu vor fi anihilați veșnic. Ei vor exista, dar sunt pierduți de la fața lui Dumnezeu.
Mântuirea se obține prin credința în jertfa Domnului Isus și în această viață. În iad nu se mai poate primi mântuirea. Între cer și iad este o prăpastie mare.
4. Iadul este o taină ascunsă. Psalmul 94:15
Creștinul are obligația să propovăduiască Evanghelia semenilor. 1 Corinteni 9:16, Romani 9:2,3
Se duc în iad ce-i ce vor să ajungă acolo. Daca omul nu se împacă cu Dumnezeu, El îl alungă de la fața Lui.” Sursa la care poate fi accesata predica completă: http://audio.resursecrestine.ro/…/11-iadul-locul-pedepsei-v…

Cerul- locul răsplătirii veșnice
,,1. Descrierea cerului
– Expresii prin care Sfânta Scriptură ne descrie cerul: cerul va fi noul Ierusalim. Noul Ierusalim este luminat de gloria și prezența lui Dumnezeu. Apocalipsa 21:10-27, Psalmul 137:5,6
– Cerul este și raiul lui Dumnezeu. Apocalipsa 2:7
– Cerul este și casa Tatălui- Ioan 14:2. Noi vom fi în prezența Tatălui.
2. Caracteristicile cerului
– Cerul este caracterizat de glorie și de slavă. Ioan 17:24, 1 Tesaloniceni 2:12
– Cerul este caracterizat și de sfințenie. Evrei 12:14
– Cerul este caracterizat și de frumusețea lui Dumnezeu- Psalmul 50:2. În cer va fi o frumusețe desăvârșită pentru că Dumnezeu este desăvârșit.
– Cerul este caracterizat și de bucurie. Bucuria este atmosfera cerului.
3. Activitatea cerului
– În cer ne vom închina înaintea lui Dumnezeu. În închinarea din cer noi îl vom contempla pe Dumnezeu. În cer vom contempla frumusetea lui Dumnezeu. Iov 19: 25-27
– În cer vom și sluji. Apocalipsa 7:15
– În cer ne vom și odihni. 2 Timotei 1:6,7
4. Motivația cerului înseamnă sfințirea noastră. 1 Ioan 3:2,3.
– Motivația cerului înseamnă mângâierea noastră.
– Motivația cerului înseamnă și să îl așteptăm pe Domnul Isus. Filipeni 3:20,21
2 Timotei 4:18. Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău și mă va mântui, ca să intru în Împărăția Lui cerească. A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin.”
Sursa la care poate fi accesată predica completă: http://audio.resursecrestine.ro/…/12-cerul-locul-rasplatiri…