FacebooktwitterredditpinterestmailFacebooktwitterredditpinterestmail

EDITORIAL – DARURILE SPIRITUALE

Biblia ne învaţă că fiecărui credincios Duhul Sfânt îi dă cel puţin un dar: “Sunt felurite daruri…Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora (1 Cor. 12: 4, 7). Dumnezeu ne va trage la răspundere pentru modul în care ne folosim darurile.
Apostolul Pavel aseamănă Biserica cu trupul nostru fizic, în care fiecare mădular are o funcţie unică şi totuşi, ele lucrează împreună ca un tot unitar. Pavel spune: “Astfel trupul nu este un singur mădular; ci mai multe. Dacă piciorul ar zice: “Fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup”, nu este pentru aceasta din trup ? Acum dar, Dumnezeu a pus mădulare în trup, fiecare aşa cum a voit El”. Pavel continuă spunând: “Fapt este că sunt mai multe mădulare, dar un singur trup. Ochiul nu poate zice mâinii: “N- am trebuinţă de tine”; nici capul nu poate zice picioarelor: “N- am trebuinţă de voi” (1 Cor. 12: 14- 21). El adaugă spunând că şi mădularele care “par vrednice de mai puţină cinste” sau de mai puţin folos sunt necesare unui trup desăvârşit. Toate sunt de o importanţă vitală pentru buna funcţionare a trupului.
Înainte de a trata problema darurilor Duhului, trebuie subliniat un lucru. Darurile ne vin din parte Duhului Sfânt. El hotărăşte cine ce să primească, şi El le împarte după buna Sa plăcere. Nu trebuie să râvnim după ceea ce altul a primit. Putem dori anumite daruri, ba chiar putem să le şi cerem, dar dacă voia Duhului este să nu le avem, nu le vom avea. Şi dacă suntem nemulţumiţi că Duhul a hotărât să nu ne dea ceea ce am dorit, păcătuim.
Studiind cele trei texte care enumeră darurile spirituale, vom găsi în total douăzeci de daruri ale Duhului. Vechiul Testament, însă, mai menţionează un număr de daruri pe care nu le găsim în Noul Testament. Multe din ele par să fie similare cu abilităţile naturale sau talentele pe care diferiţi oameni le pot avea, totuşi, altele au un caracter clar spiritual.
Se pare că Dumnezeu poate lua un talent şi- l poate transforma prin puterea Duhului Sfânt, ca să- l folosească drept dar spiritual. De fapt, diferenţa între un talent natural şi un dar spiritual constituie deseori un punct de discuţii. Cu siguranţă, darurile spirituale sunt, de cele mai multe ori, daruri supranaturale pe care Duhul el dă unei persoane spre folosul Bisericii.
Un dar poate fi numit mai degrabă o „unealtă” sau un instrument care se cere folosit, decât un element de decoraţie, primit spre folosul şi bucuria personală. În Exod 31 găsim un lucru interesant spus despre Beţaleel (Exod 31: 3- 5). Aceasta înseamnă că multe din talentele şi îndemânările pe care le avem sunt daruri ale lui Dumnezeu.
…vom continua.

Pastor, Ioan Cocîrţeu